Att lära från, om och med historia

Forskning har tidigare visat att det råder ett samband mellan människors historiemedvetande och deras moraliska medvetande. Nu kommer boken Att lära från, om och med historia som tydliggör hur dessa kunskaper kan tillämpas i skolans historieundervisning. Vi bad bokens författare, Niklas Ammert, Silvia Edling, Jan Löfström och Heather Sharp att berätta lite mer.

 

Hur gick era tankar när ni skrev boken? Varför kom den till?
– Vi har ägnat flera år åt att forska om skärningspunkter mellan historiemedvetande, det vill säga uppfattningar om och uttryck för hur det förflutna, nuet och framtiden står i meningsfulla relationer till varandra, och moraliskt medvetande som handlar om hur vi identifierar och resonerar kring moraliska frågor. Nu vill vi bidra till att utveckla skolans undervisning när det gäller hur historiska sammanhang och moraliska aspekter ömsesidigt kan bidra till ökad förståelse. Vi vill dock poängtera att det inte handlar om att moralisera, utan att bidra med kunskaper om förhållanden mellan historia och moral.
 

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
– Frågan om hur människor tolkar och förstår historia och hur intresset ökar genom moraliskt laddade sammanhang är ständigt aktuell och verkar ha stor betydelse för människors intresse för historia. Under de senaste åren har aktualiteten ökat genom att partier på ytterkanterna har vunnit ökat stöd i flera länder i världen. Det ryska anfallet mot Ukraina visar också hur historia kan missbrukas och hur, i det fallet, moraliska aspekter helt undertrycks.
 

Vad är unikt med boken och varför ska man välja den framför andra?
– Boken är unik till sitt innehåll och till sin approach till frågan. Forskare har tidigare konstaterat att det råder ett samband mellan människors historiemedvetande och deras moraliska medvetande, men har inte ytterligare fördjupat detta. Vi har just fördjupat våra studier inom det området och därtill valt att tydliggöra våra resultat för att kunna tillämpas i skolans historieundervisning.
 

Vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst boken?
– Läsaren kan var både student och lärare och får med sig minst tre ”saker”. Det första är en insikt i de båda begreppen historiemedvetande och moraliskt medvetande och hur dessa har växt fram och använts i olika sammanhang. Det andra är en insikt i 15-åriga elevers uppfattningar om historia och moraliska frågor. Det tredje är diskussioner och tankar om hur historieundervisningen kan utvecklas för att kunna möta och hantera moraliskt svåra frågor.

– Att uppmärksamma skärningspunkter mellan historiska och moraliska frågor kan hjälpa lärare, lärarstudenter och elever att navigera i nuet mot framtiden.


Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
– Teoretiska begrepp som våra studier behandlar upplevs ibland som abstrakta och svåra. Begrepp behöver vara abstrakta för att kunna användas då vi tolkar olika sammanhang, men vi försöker tydliggöra genom exempel och genom många möjligheter för läsaren att stanna upp, tänka och resonera – med sig själv eller med andra.
 

Hur och var kan boken användas?
– Vi menar att boken kan användas som kursbok i ämneslärarutbildningens senare del, som referens vid studenters självständiga arbete och som inspiration och kunskapsbas för lärares planering.

Bokens författare

Niklas Ammert är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Silvia Edling är professor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Jan Löfström är professor i historisk-samhällelig utbildning vid Åbo universitet. Heather Sharp är associate professor (docent) i pedagogik med fokus på didaktik vid University of Newcastle i Australien.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Att lära från, om och med historia

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

01 Mar 2023