Ord & Äventyr – ny serie som väcker läslust!

Ord & Äventyr är en helt ny serie i svenska för årskurs 1-3. Ett spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Dessutom är det enkelt att individanpassa med läsebok och arbetsuppgifter i flera nivåer.

– Nya Ord & Äventyr är en spännande rolig läsupplevelse där varje barn kan lästräna utifrån sin nivå, säger Katarina Genar, en av författarna. 

Enkel att individanpassa och möta alla elever i klassrummet
Den nya serien är enkel att individanpassa med läsebok och arbetsuppgifter i flera nivåer. I arbetsboken finns uppgifter kopplade till läseboken, ljud- och bokstavsträning, och dessutom uppgifter på flera nivåer. En diagnos, ”jag kan”, att användas formativt så att eleverna sedan kan arbeta på den nivå som eleven behöver.

– För mig är det viktigt att läromedlet ska bygga på en vetenskaplig grund för grundläggande läs- och skrivinlärning.  Ord & Äventyr bygger på ljudningsmetoden som är den mest framgångsrika metoden för att få med alla elever, så att de blir goda läsare, säger seriens andra författare Eva Malm.

Hjälper läraren i det vardagliga arbetet 
Eva Malm är författare till Ord & Äventyrs arbetsböcker och lärarhandledning. Eva har över 20 års erfarenhet av undervisning i åk 1-6. Hon är speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling. 

– Det som väldigt många lärare säger idag är att de vill ha hjälp med hur de kan möta alla elever i klassrummet, och få stöttning i hur man kan anpassa och utmana uppgifter och undervisningen i stort, säger Eva

– I lärarhandledningen finns kooperativa övningar som gör eleverna engagerade och aktiva. Eleverna lär av varandra och det ökar inkluderingen, fortsätter hon.

Barnen ska få lust att läsa vidare
Författaren till läseböckerna är Katarina Genar, till vardags populär barnboksförfattare och skollogoped. Hon besöker ofta skolor för att inspirera elever till läsning och skrivning. 

– När jag skrivit berättelsen har jag hela tiden velat locka till läsning och att eleverna ska känna lust att läsa vidare. Det har jag gjort i genom att använda cliffhangers, säger Katarina. 

Läseböckerna finns också inlästa så att eleverna kan lyssna på berättelsen hur många gånger som helst.

Vill ha ett läromedel som naturligt kan anpassas 
– Jag vill ha ett läromedel som kan användas individuellt på ett naturligt sätt. Att erbjuda olika nivåer på läseboken men att alla ändå utgår från samma story är ett sådant exempel, säger läraren Malin Petersson. 

Malin Petersson är lärare i klass 1 på Ljungenskolan och har under arbetet med att ta fram Ord & Äventyr anlitats som granskare för läseböckerna och arbetsböckerna.  

Ord & Äventyr bygger på ljudningsmetoden som är den mest framgångsrika metoden för att få med alla elever, så att de blir goda läsare.

Eva Malm, författare till Ord & Äventyr Arbetsbok och Lärarhandledning

Förväntning att berättelsen fångar eleverna
– Mina förväntningar på ett bra läromedel i svenska är framförallt att berättelsen i läseboken ska fånga eleverna och även mig som lärare. Jag gillar när det finns cliffhangers efter varje kapitel och det finns det verkligen i Ord & Äventyr, säger Malin.

Hon menar att en stor del av undervisningen i svenska handlar om att tala om skriven text och att kunna göra inferenser och att kunna referera händelser till sig själv och att fundera över vad man tror kommer att hända sedan.

– Det är också viktigt att ett bra material speglar elevens vardag. De händelser som eleverna möter i boken ska de kunna möta i verkligheten idag, säger Malin. 

Vardagsnära där eleverna känner igen sig 
I Ord & Äventyr får vi följa vännerna Dima och Ville när de löser gåtan med den försvunna osten och letar efter ett husdjur till Dima. 

– Det jag tror eleverna kommer gilla det är den här känslan av att det här skulle kunna hända mig, att det är väldigt vardagsnära och att man kan känna igen sig i det som händer, säger Katarina Genar.  

Övertygad att eleverna kommer gilla
– Utifrån det jag har sett av Ord & Äventyr ska det blir mycket spännande att få de färdiga böckerna i min hand. Jag tycker mycket om berättelsen och är övertygad om att mina elever också gör det. Boken är modern och ligger helt rätt i tiden, avslutar Malin.

Varför Ord & äventyr? 

  • Berättelse som lockar till läsning

  • Arbetsbok med uppgifter på olika nivåer

  • Hjälper läraren i det dagliga arbetet
     

Läs mer om Ord & Äventyr

23 Mar 2020