Ekonomiskt bistånd – det sista skyddsnätet

Ekonomiskt bistånd är ett av de mest grundläggande uppdragen för ett välfärdssamhälle och har en genomgripande betydelse för de fattigaste i samhället. I den nya boken Ekonomiskt bistånd ringar författarna in såväl möjligheter som utmaningar med att bedriva ett professionellt socialt arbete i en sådan handläggning. Möt bokens redaktörer: Rickard Ulmestig, Ellen Parsland och Alexandru Panican.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu? 
– Ekonomiskt bistånd är det sista skyddsnätet för fattiga i Sverige och är ständigt aktuellt. När vi diskuterar den ökande ojämlikheten i Sverige och alla problem den skapar, har det nästan alltid kopplingar till ekonomiskt bistånd. Även om ekonomiskt bistånd sällan uppmärksammas i media är systemet alltid närvarande under ytan.

Vad kommer studenten ta med sig efter att ha läst boken? 
– Vi vet att många studenter kommer att arbeta med ekonomiskt bistånd. Det är ett av de riktigt stora och viktiga fälten inom socialt arbete. Boken kommer att förbereda dem för detta arbete, men ger också nödvändig kunskap till blivande socialarbetare inom andra fält eftersom fattigdom och försörjningsproblematik är något man tyvärr möter inom alla delar av socialt arbete.
 
Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Vi ville fånga socialpolitiken, juridiken, teorier om sociala rättigheter och kunskap för den dagliga handläggningen i en och samma bok. Detta är den första boken i Sverige som tar upp de socialpolitiska aspekterna av ekonomiskt bistånd men som samtidigt tar nästa steg och diskuterar betydelsen för handläggningen som en praktik, där många engagerade socialarbetare arbetar. Bokens inriktning gör den också användbar för dem som dagligen arbetar med ekonomiskt bistånd och som vill lära sig mer. I boken blir kopplingen till de juridiska aspekterna också tydliga. 
 
Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
– Vi knyter samman det dagliga arbetet med vad handläggare behöver kunna om resultat från olika studier. Boken ger exempel och förklaringar på relationen mellan struktur och individ inom ekonomiskt bistånd, vilket ökar kunskapen och förutsättningarna att göra ett gott arbete som handläggare.
 
Hur och var kan boken användas? 
– Vi har skrivit boken med både yrkesverksamma och socionomstudenter i åtanke. Vi tror att boken kan bli mycket användbar inom socionomutbildningen när olika interventioner inom socialt arbete är i fokus, på kurser om ekonomiskt bistånd men också på kurser om juridik och handläggning. Vi tror också att boken kan vara användbar i kommunerna när nya kollegor introduceras för handläggning av ekonomiskt bistånd, men också för att väcka tankar, kunskap och funderingar för den mer erfarna.

Rickard Ulmestig är docent i socialt arbete vid Linnéuniversitet och har lång erfarenhet av forskning om ekonomiskt bistånd såväl som undervisning på socionomprogrammet. Ellen Parsland är doktorand i socialt arbete vid Lunds universitet. Hon är socionom med erfarenhet som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Alexandru Panican är docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Han har ett brett forskningsintresse och har tidigare också arbetat inom socialtjänsten. Författarna är verksamma inom forskning om ekonomiskt bistånd inom kunskapsmiljön AKTIV, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Lunds universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Ekonomiskt bistånd – intervention i teori och praktik

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

23 Feb 2021