Ekonomiskt bistånd – intervention i teori och praktik

Ekonomiskt bistånd – intervention i teori och praktik

Bok
Ej i lager
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Ekonomiskt bistånd är ett av de mest grund­läggande uppdragen för ett välfärdssamhälle och har en genomgripande betydelse för de fattigaste i samhället. Det bygger på mycket gamla föreställningar och sätt att organisera arbetet med fattigdomsbekämpning, och frågan är ständigt aktuell. Det märks inte minst i debatter om exempelvis segregerade bostadsområden, vilka krav som ska gälla för att få bistånd, barnfattigdom, bidragsfusk och vad som är en skälig levnadsnivå i en välfärdsstat. 

 
Handläggningen av ekonomiskt bistånd är inte ett enkelt byråkratiskt arbete, utan mångfacetterat och varierat. I den här boken ringar författarna in såväl möjligheter som utmaningar med att bedriva ett professionellt socialt arbete i en sådan handläggning. Det gör de genom att kombinera teori och forskning med praktiska problem, frågor och lösningar som handläggare inom ekonomiskt bistånd möter. Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor som bygger på dilemman för att uppmuntra till diskussioner. 
 
Boken är främst tänkt för socionomstudenter men också för verksamma socialarbetare som vill öka sin förståelse för ekonomiskt bistånd som intervention, och andra som vill få en djupare kunskap om ämnet.
 
Samtliga författare är verksamma inom forskning om ekonomiskt bistånd inom kunskapsmiljön AKTIV, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Lunds universitet. 

Rickard Ulmestig är docent i socialt arbete vid Linnéuniversitet och har lång erfarenhet av forskning om ekonomiskt bistånd såväl som undervisning på socionomprogrammet. 
Ellen Parsland är doktorand i socialt arbete vid Lunds universitet. Hon är socionom med erfarenhet som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. 
Alexandru Panican är docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Han har ett brett forskningsintresse och har tidigare också arbetat med handläggning inom socialtjänsten.

  • Artikelnr: 51103389
  • Sidor: 168
  • Upplaga: 1.1
  • Utkommer: 2021-05-03
  • Utgivningsår: 2021