Elever inkluderas i den digitala processen – möt Gleerupsambassadörerna

Gleerups har flera hundra superusers över hela landet på skolor som använder Gleerups digitala läromedel. Gleerups superusers delar ett gemensamt intresse för digitalt lärande och har vana att hjälpa sina kollegor. På Mellersta Förstadsskolan i Malmö har man tagit tanken med superuser ett steg längre och låter eleverna bli Gleerupsambassadörer för att stötta sina kamrater i den digitala kompetensutvecklingen. 

När en skola går över till ett digitalt arbetssätt är det viktigt att hela kollegiet kommer igång med användningen av digitala läromedel så enkelt och snabbt som möjligt. Att utse en superuser för Gleerups digitala läromedel blir ett gott stöd i skolans kollegiala lärande och säkerställer bästa möjliga nyttjande av arbetet med de digitala läromedlen.

På Mellersta Förstadsskolan i Malmö har Malin Stiessel Åkerström varit superuser i fyra år.

– Det har tagit några år för mig att hitta rätt nivå i min roll. I början tog jag på mig allt personligen när någon klagade på funktioner eller brister i de digitala läromedlen, säger Malin.

Tanken på Gleerupsambassadörer föddes
Malin upptäckte att de flesta problem egentligen berodde på handhavandefel. Ofta räckte det att till exempel fråga om personen hade rensat cookies och tömt cache. Så föddes tanken på Gleerupsambassadörer bland eleverna som skulle stötta både kamrater och lärare.

– Våra elever arbetar i läromedlet hela dagarna och många av dem har mycket bättre koll på Gleerups läromedel än vad vi vuxna har. De utforskar naturligt allt digitalt utan rädsla eller begränsningar. De är inte rädda för att göra fel, säger Malin.

Rekommenderar andra elever att bli ambassadörer  
Idag är 20-talet elever utsedda till Gleerupsambassadörer på 6-9. De har fått extra träning och utbildning i hur Gleerups plattform fungerar och förberetts på att kunna svara på vissa vanligt förekommande frågor.  

– Jag ville bli Gleerupsambassadör för att jag tänkte att det hade varit roligt att få mer kunskap om det och även att lära sig nytt som man kan ta sig med tillbaka till klassen, säger en av dem, Julia i 8c. 

Daria i 7b vill gärna rekommendera andra elever att också bli Gleerupsambassadörer: 

– Ja, eftersom jag tycker vi lär oss mycket om plattformen. Inte bara att vi lär oss för att kunna sprida ut det i klassen utan man lär sig även mycket själv. Jag har haft stor användning av att lära mig olika funktioner som att markera och lägga in kommentarer i läromedlet.
 

Jag vill rekommendera andra elever att bli Gleerupsambassadörer eftersom vi lär oss mycket om plattformen. Jag har haft stor användning av att lära mig olika funktioner som att markera och lägga in kommentarer.
Daria, elev

Uppskattar att det är lätt att orientera sig och lättläst text
Eleverna är vana att arbeta i sina digitala läromedel och uppskattar många funktioner:

– Det finns en stor variation av funktioner och det är lätt att orientera sig. Till exempel att man kan dela vy och då ha två sidor uppe samtidigt, säger Anastasija i 7c.

– En bra sak är att det finns en lättläst text som alternativ till varje text. Det är också bra att det finns uppgifter efter texten som i NO och repetition och sammanfattning efter varje kapitel. Jag tycker också det är väldigt enkelt att hitta runt, säger Daria i 7B. 

Mellersta Förstadsskolan har ett väl utarbetat arbete kring elevinflytande med klassråd, lagråd och en styrelse som har elevråd, på ett rullande schema.

Sedan vi införde Gleerupsambassadörer har jag inte haft en enda fråga om tekniska problem! Jag ser det som ytterligare ett sätt att låta eleverna få delta i planering och utvärdering av undervisningen.
Malin, lärare

Inkludera elever i digitala processen ger fördelar
Det är många fördelar med att inkludera elever i den digitala processen. Att ha elever i varje klass som kan funktionerna i Gleerups portal men också vet hur man kan avhjälpa en del problem gör att det mesta kan lösas på några få minuter. 

– Sedan vi införde Gleerupsambassadörer och de fick utbildning har jag inte haft en enda fråga om ”tekniska problem”, säger Malin.

– Dessutom ser jag det som ytterligare ett sätt att låta eleverna få delta i planering och utvärdering av undervisningen, avslutar Malin.

Superuser för Gleerups digitala läromedel

Använder din skola Gleerups digitala läromedel i alla ämnen? Genom att utse en superuser på skolan får ni ett gott stöd i skolans kollegiala lärande, och säkerställer bästa möjliga nyttjande av ert arbete med Gleerups digitala läromedel.

Läs mer

09 Feb 2021