Mysterier, bokprat och kooperativt lärande med Ord & Äventyr

Vem tog osten? Både lärare och elever på Brogårdskolan är engagerade i berättelsen i Ord & Äventyr! Tid för gemensam läsning, arbetsbok kopplad till berättelsen och uppgifter för kooperativt lärande är saker som uppskattas när vi träffar elever och lärare på lågstadiet.  – Jag uppskattar att i Ord & Äventyr har vi det samlat med både text och uppgifter. Jag har inte haft något sådant material tidigare, säger Sofia Hedenskog, lärare i ettan på Brogårdaskolan.  

Engagerade i berättelsen
Sofia och hennes kollegor använder Ord & Äventyr, en ny serie i svenska för årskurs 1 –3 som snabbt blivit populär på skolorna. Den äventyrliga och spännande berättelsen lockar till läsning och serien består av läsebok i flera nivåer och arbetsbok med uppgifter som är enkla att individanpassa.  

–Vi gillar att det blir mycket gemensam läsning och mycket bokprat där vi kan prata om texterna. Eleverna är mycket engagerade i berättelsen och funderar över mysteriet med vem som tog osten, säger Sofia.

– Att även arbetsboken är kopplad till den engagerande berättelsen är positivt där karaktärerna och historien återkommer, fortsätter hon.

Vi valde Ord & Äventyr för att det innehåller uppgifter kring kooperativt lärande och  uppskattar att strukturen går att använda när som helst, inte bara när man jobbar med det kapitlet.
Sofia Hedenskog och Cecilia Jarl 

Kooperativt lärande
På Brogårdaskolan har man valt att arbeta med kooperativt lärande i undervisningen där eleverna genom strukturerat samarbete drar nytta av varandras kunskaper.

–  Vi valde Ord & Äventyr för att det innehåller uppgifter kring kooperativt lärande. Jag uppskattar att strukturen går att använda när som helst, inte bara när man jobbar med just det kapitlet. Det ger möjlighet till variation, säger Cecilia Jarl, lärare i ettan.

Jenni Neubert är lärare i en trea och börjar oftast lektionen med högläsning av berättelsen medan eleverna följer med i texten.

– Som nyexad lärare tycker jag att jag fått stor hjälp av Ord & Äventyr, den ger mig ett perfekt stöd för att få struktur på lektionerna. Jag uppskattar att det finns olika texttyper som eleverna introduceras för med hjälp av till exempel en tankekarta eller en sexfältare. Så tydligt, säger Jenni.

– Jag använder mig också mycket av lärarhandledningen. Den är bra och ger mig trygghet, fortsätter hon.

Som nyexad lärare tycker jag att jag fått stor hjälp av Ord & Äventyr, den ger mig ett perfekt stöd för att få struktur på lektionerna. Lärarhandledningen är bra och ger mig trygghet.
Jenni Neubert

Vill bara läsa mer
När vi besöker klassen jobbar de i arbetsboken. Eleverna uppmanas att fokusera på att stötta och hjälpa varandra.

Linnea gillar Ord & Äventyr, särskilt att det är ett mysterium.  Och hon får medhåll av de andra:

– Jag tycker om att den är spännande, säger Jolina.

– När man slutar kapitlet vill man bara läsa mer, säger Yury.

– Jag tycker boken är bra på att förklara, säger Lukas.

Använder Ord & Äventyr på andra pass
I Ord & Äventyrs läsebok finns förutom berättelsen också beskrivande texter tätt knutna till innehållet.

– Vi kopplar ofta andra lektionspass till Ord & Äventyr. Vi använder kanske faktatexten och tittar på film eller skriver en egen faktatext. På så sätt använder vi boken under fler lektioner än svenskan, säger Cecilia.

– Jag skulle rekommendera Ord & Äventyr till andra lärare för att jag tycker strukturen är bra. Jag uppskattar upprepning och att läsförståelsen blandas med andra uppgifter, avslutar Jenni. 

 

Nyfken på Ord och Äventyr?

Vill du också använda Ord & Äventyr i ditt klassrum?

Upptäck mer, bläddra i smakprov eller titta på filmer!

Läs mer om Ord & Äventyr

30 Nov 2021