Ny bok ger perspektiv på läromedlens funktion i klassrummet

Hur förändrar digitala läromedel undervisningen? Nu kommer boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola som ger både teoretiska perspektiv och exempel på hur det ser ut i praktiken. Boken vill bidra till en bredare diskussion kring läromedel med utgångspunkt i vilken funktion läromedel har i klassrummet.

– I grunden är vi som forskare intresserade av relationen mellan teknik och lärande. Ett av de mest centrala verktygen för all undervisning är läromedlet. Med en ökad användningen av digitala läromedel ville vi skriva en bok om hur de förändrar, utmanar och möjliggör för lärare och elever, säger Martin Tallvid.

Forskarna Marie Utterberg Modén, Johan Lundin och Martin Tallvid är aktuella med nya boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola.

– Vi upplever att det saknas kunskap om digitala läromedel i såväl skolan som lärarutbildningen. Samtidigt används digitala läromedel dagligen i nästan alla svenska skolor, säger Johan Lundin.

Vill ge större perspektiv på läromedel
Boken ger exempel på hur det ser ut i praktiken när lärare använder digitala läromedel, diskuterar konsekvenser och ger förslag på hur skolan kan möta transformationen och bli genuint delaktig i den.

– Vi vill med boken bidra till en diskussion som tar ett större perspektiv på läromedel. En diskussion om läromedel måste ta utgångspunkt i vilken funktion läromedel har i skolan och i klassrummet, säger Marie Utterberg Modén.

Läromedelsfrågan högaktuell
Frågan om läromedel i skolan är högaktuell. Den pågående debatten tenderar att fastna i en diskussion om antingen tryckta eller digitala läromedel snarare än om läromedlens kvalitet och funktion.

– Diskussionen borde handla om hur tryckta och digitala läromedel ger olika förutsättningar för lärare att strukturera undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper, säger Martin Tallvid.

–Ur vårt perspektiv blir det meningslöst att ställa text på papper mot text i digitala sammanhang. Vi lever vi i en digitaliserad värld och varför ska inte elever lära sig arbeta med de gängse verktygen som används i samhället? De är numera i huvudsak digitala, avslutar Marie Utterberg Modén.

Boken vänder sig till såväl lärare som skolledare, IKT-ansvariga och IT-strateger.

Författarna till boken är alla tre forskare på Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet, samtliga med lång erfarenhet av undervisning.

Nyfiken på boken? 

Digitala läromedel i en digitaliserad skola ger exempel på hur det ser ut i praktiken när lärare använder digitala läromedel, diskuterar konsekvenser och ger förslag på hur skolan kan möta transformationen och bli genuint delaktig i den.

Boken vill bidra till en diskussion som tar ett större perspektiv på läromedel och vänder sig till såväl lärare, som skolledare, IKT-ansvarig och IT-strateg.

Läs mer 

07 Mar 2023