Nya Prima matematik täcker in allt jag behöver! 

Med populära Prima matematik behöver läraren Lina Brändström i Umeå inte längre lägga tid på att komplettera med annat. Här ger hon en glimt från sin skolvardag med nya Prima matematik där klassen jobbar med boken, elevfilmerna och Minilektioner. 

– Det jag uppskattar med Prima är att jag genom att använda boken, elevfilmer, Minilektioner och verktygslådan täcker in så många delar i matematiken. Tidigare upplevde jag att jag behövde lägga mycket tid på att komplettera min matematikundervisning, men nya Prima böcker och digitalt stöd täcker jag in allt jag behöver, säger Lina Brändström.

Lina Brändström är lärare i årskurs två på Carlhöjdskolan i Umeå och har använt Prima matematik i sin undervisning i flera år. Hon är också en av de lärare som Gleerups samarbetade med under framtagningen av nya Prima matematik.  

Passar i många olika typer av klassrum
I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elever. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation, och i lärarstödet finns digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

– Det som jag upplever att många lärare tycker om med nya Prima är att det är en bok som passar i väldigt många olika typer av klassrum just för att den är tydlig. Kanske för att vi använder begrepp och terminologi på ett genomtänkt sätt, säger Åsa Brorsson, författare till nya Prima matematik. 

Två lärare i klassrummet 
Både eleverna och Lina gillar elevfilmerna och tittar på dem gemensamt på lektionerna.

– Vi brukar säga att det är som att vi har två lärare i klassrummet. I filmen går författaren Åsa igenom och jag kan pausa filmen där jag anser att det behöver förklaras något vidare utifrån vad min elevgrupp behöver, säger Lina. 

Utmaning att få med alla
Många lågstadielärare tycker att den största utmaningen med att undervisa i matematik är att lyckas att få med alla och möta alla elever på sin nivå.  

– Det har jag tagit med mig i arbetet med Prima. För de elever som behöver allra mest stöd så finns det i lärarmaterialet förslag på hur du kan ge det konkreta stödet som lärare, och det vet jag är väldigt uppskattat ute i klassrummen, säger Åsa Brorsson.

Populära Minilektioner
En av nyheterna i nya Prima är Minilektioner, färdiga digitala genomgångar som tar mellan 5-15 minuter att genomföra. Här varvas färdighetsträning, talmönster, matematikens historia och fascinerande fakta. 

– Jag gillar Minilektionerna! De är ett bra komplement till genomgångar av olika moment, säger Lina. 

Minilektionerna är små digitala bildspel som är tänkta att användas till exempel som uppstart av lektionen, för att synliggöra strategier och få igång ett kommunikativt klassrum. Dessutom sparar de tid för lärarna. 

Besök i rymden 
På Carlhöjdskolan i Umeå jobbar Lina och hennes tvåa just nu med avsnittet ”Besök i rymden”.  Under de senaste två veckorna har de jobbat med geometriska objekt. 

– När vi jobbat med geometriska former så har jag använt mig av kopieringsunderlag på figurernas namn och den finns uppsatt för att eleverna ska befästa begrepp. Jag har även använt mig av kopieringsunderlag med mallar för de olika formerna. Eleverna har fått färglägga, klippa och sedan limma/tejpa ihop till olika geometriska figurer, säger Lina. 

Repetera begrepp och beskriv figur
De avslutade arbetet med att välja figurer som de sedan skulle beskriva för sin axelkompis och kompisen skulle gissa vilken figur det var när de stod rygg mot rygg. 

– Innan repeterade vi begrepp (hörn, kant, sidoyta, mantelyta och så vidare). En mycket uppskattad lektion! Fritids kommer att ta vid arbetet då eleverna ska få skapa fler geometriska figurer och bygga ihop dessa till en... stad? Idén kom från eleverna som ville fortsätta arbetet, säger Lina.

Samma mål men olika nivåer
I Prima matematik kan eleverna arbeta med samma mål men på lite olika nivåer. Till varje uppslag i boken finns det i lärarmaterialet ett förslag på hur du kan repetera varje mål mer konkret med de elever som behöver det och hur du kan göra uppgifterna mer utmanande till de som behöver det.  

– Det är väldigt viktigt att man följer upp varje mål separat så man ser vad eleven kan inom det här målet. Därför har vi valt att ha repetition och utmaning på samma sida så att eleven kan jobba med repetition på ett mål men kanske med utmaning på ett annat mål, säger Åsa Brorsson. 

– En av de saker som är jättebra med Prima matematik är möjligheten till både repetition och utmaning.  Det är många elever som växlar mellan att enbart repetera inom en del mål medan inom andra som de behärskar bättre, jobba med utmaningsuppgifterna, avslutar Lina.

Det jag uppskattar med Prima är att jag genom att använda boken, elevfilmer, Minilektioner och verktygslådan täcker in så många delar i matematiken.  
Lina Brändström, lärare Carlhöjdskolan 

13 Jan 2020