Läromedel för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil

Till höstterminen 2020 infördes nya kurser för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. De nya kurserna gäller för de elever, på inriktning personbil, som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020 eller senare. För att möta detta upplägg finns ett digitalt läromedel med material som täcker in 12 av kurserna som läses under år 2 och 3. För dig som hellre jobbar med tryckta läromedel har vi tagit fram en lösning för det.  

För dig som vill jobba digitalt!

PbT Inriktning personbil, digitalt läromedel är ett heltäcknade digitalt läromedel för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil.
 
Här finns material som täcker in 12 av de nya kurserna, se urval nedan. Här hittar du faktatexter, den teoretiska delen av övningar och självtester. I lärarversionen hittar du dessutom kursprov. 
 

Som komplement till detta digitala läromedel finns ett tryckt häfte med den praktiska delen av övningarna för kurserna inom ämnet service- och underhållsteknik, PbT Service- och underhållsteknik P. Häftet kan dina elever enkelt ta med sig ut i verkstaden. Praktiska övningar inom övriga ämnen kommer att finnas tillgängliga i lärarversionen av det digitala läromedlet, i form av utskrivbara pdf:er.

De två programgemensamma kurserna som läses under år 1 förändras inte. För dig som söker digitalt läromedel för dessa kurser finns Navet Branschkunskap och Navet Fordonsteknik.

För dig som vill jobba med tryckta läromedel!

I de tre faktaböckerna i PbT-serien finns huvuddelen av den fakta som behövs för att täcka in de 12 kurserna i vårt urval, se nedan. De tre PbT-böckerna används alltså som referensmaterial för samtliga 12 kurser.


PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik
PbT Motor- och kraftöverföring
PbT Bromsar, kaross och chassi

 

 

Övningsmaterialet är kursindelat. Övningarna utgår nästan alltid från praktiska yrkesmässiga arbetsmoment. Därför har varje enskild övning i en kurs både en praktisk del och en teoretisk del. Den praktiska delen av övningen finns i en P-bok och den teoretiska delen av övningen finns i en T-bok. Syftet med delningen är att P-boken, som innehåller instruktioner och uppföljande frågor kring det eleven arbetar med, kan tas med ut i verkstaden.

För de fyra inriktningsgemensamma kurserna i ämnet service- och underhålls teknik finns övningsböckerna PbT Service- och underhållsteknik P och PbT Service- och underhållsteknik T.

För de fem kurserna inom ämnet personbilar – reparations- och systemteknik finns övningsboken PbT Reparations- och systemteknik T för de  teoretiska delarna av övningarna. De praktiska delarna av övningarna finns i det digitala läromedlet som nedladdningsbara pdf-filer. För att komma åt dessa behöver du därför en lärarlicens till PbT Inriktning personbil, digitalt läromedel

I augusti kommer PbT El-, hybrid- och flerbränsleteknik T, som innehåller den teoretiska delen av övningarna för kurserna i ämnena el- och hybridfordonteknik samt flerbränsleteknik. Även för dessa tre kurser finns från augusti P-delen av övningarna som pdf-filer i PbT Inriktning personbil, digitalt läromedel.

Urval av kurser

De 12 kurserna som kommer att täckas in av Gleerups läromedel hittar du nedan. Vi har gjort ett urval som vi täcker de kurser vi tror flest elever kommer att läsa.

Inriktningsgemensamma kurser
Service- och underhållsteknik

1. Personbilar – verkstad och elteknik    
2. Personbilar – basteknik    
3. Personbilar – service och underhåll 1    
4. Personbilar – service och underhåll 2    

Gleeerups urval programfördjupande kurser
Personbilar – reparations- och systemteknik

5. Personbilar – förbränningsmotorer     
6. Personbilar – kraftöverföring     
7. Personbilar – chassi och bromsar     
8. Personbilar – systemteknik och diagnos 1     
9. Personbilar – systemteknik och diagnos 2     
    
El- och hybridfordonsteknik
10. El- och hybridfordon 1    
11. El- och hybridfordon 2     
    
Flerbränsleteknik
12. Flerbränslefordon  

17 Maj 2021