24 Aug 2020

Nytt läromedel för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil

Till höstterminen införs nya kurser för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. De nya kurserna börjar gälla för de elever, på inriktning personbil, som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020. För att möta det nya upplägget kommer ett alldeles nytt digitalt läromedel med material som kommer att täcka 12 av kurserna som läses under år 2 och 3. För dig som hellre jobbar med tryckta läromedel har vi tagit fram en lösning för det.  

För dig som vill jobba digitalt!

Nu lanseras ett alldeles nytt digitalt läromedel för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil, PbT Inriktning personbil, digitalt läromedel
 
I detta nya läromedel finns material som kommer att täcka 12 av de nya kurserna, se urval nedan. Här hittar du faktatexter, den teoretiska delen av övningar och självtester. I lärarversionen hittar du dessutom kursprov. 

Materialet i läromedlet kommer att släppas i tre steg, läs mer om detta via länken ovan. 
 

Som komplement till detta digitala läromedel finns ett tryckt häfte med den praktiska delen av övningarna för kurserna inom ämnet service- och underhållsteknik, PbT Service- och underhåll P. Häftet kan dina elever enkelt ta med sig ut i verkstaden. Praktiska övningar inom övriga ämnen kommer att finnas tillgängliga i lärarversionen av det digitala läromedlet, i form av utskrivbara pdf:er.

De två programgemensamma kurserna som läses under år 1 förändras inte. För dig som söker digitalt läromedel för dessa kurser finns Navet Branschkunskap och Navet Fordonsteknik.

För dig som vill jobba med tryckta läromedel!

I de tre faktaböckerna i PbT-serien finns all den faktatext som behövs för att täcka in de 12 kurserna i vårt urval, se nedan. De tre PbT-böckerna används alltså som referensmaterial för samtliga 12 kurser.


PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik
PbT Motor- och kraftöverföring
PbT Bromsar, kaross och chassi

 

 

Övningsmaterialet är kursindelat. Övningarna utgår nästan alltid från praktiska yrkesmässiga arbetsmoment. Därför har varje enskild övning i en kurs både en praktisk del och en teoretisk del. Den praktiska delen av övningen finns i en P-bok och den teoretiska delen av övningen finns i en T-bok. Syftet med delningen är att P-boken, som innehåller instruktioner och uppföljande frågor kring det eleven arbetar med, kan tas med ut i verkstaden.

I augusti kommer övningsböckerna PbT Service- och underhållsteknik P och PbT Service- och underhållsteknik T. Dessa övningsböcker täcker de fyra inriktningsgemensamma kurserna i ämnet service- och underhållsteknik. 

Därefter kommer övningsboken PbT Reparations- och systemteknik T för fem kurser inom ämnet personbilar – reparations och systemteknik samt PbT El-, hybrid- och flerbränsleteknik T för de tre kurserna i ämnena el- och hybridfordonteknik samt flerbränsleteknik. P-delen av övningarna för dessa kurser kommer att läggas i det digitala läromedlet som nedladdningsbara pdf-filer, för att komma åt dessa behöver du därför en lärarlicens till PbT Inriktning personbil, digitalt läromedel

Urval av kurser

De 12 kurserna som kommer att täckas in av Gleerups läromedel hittar du nedan. Vi har gjort ett urval som vi täcker de kurser vi tror flest elever kommer att läsa.

Inriktningsgemensamma kurser
Service- och underhållsteknik

1. Personbilar – verkstad och elteknik    
2. Personbilar – basteknik    
3. Personbilar – service och underhåll 1    
4. Personbilar – service och underhåll 2    

Gleeerups urval programfördjupande kurser
Personbilar – reparations- och systemteknik

5. Personbilar – förbränningsmotorer     
6. Personbilar – kraftöverföring     
7. Personbilar – chassi och bromsar     
8. Personbilar – systemteknik och diagnos 1     
9. Personbilar – systemteknik och diagnos 2     
    
El- och hybridfordonsteknik
10. El- och hybridfordon 1    
11. El- och hybridfordon 2     
    
Flerbränsleteknik
12. Flerbränslefordon