Roligt och enkelt med Majk och Sam

Marie Svensson och hennes klass, årskurs 1 på Hagalundskolan i Dalby, jobbar sedan i höstas med Läs med Majk och Sam, ett helt nytt läs- och skrivmaterial för F-1. Marie tycker det är både roligt och enkelt att jobba med materialet och det hon gillar allra bäst är blandningen av skönlitteratur, faktatexter och alla fina bilder och foton!


 

I Läs med Majk och Sam för årskurs 1, Klassens djurklubb, finns en högläsningsbok och en läsebok med mycket bildstöd och två olika textnivåer i samma bok. Materialet överensstämmer med Skolverkets bedömningsstöd och de nya kursplanerna i svenska. 

– Det är toppen att alla elever har samma läsebok, ingen känner sig utpekad. De flesta av mina elever vill läsa allt, både kort och lång text.  Men några läser bara korta texten, säger Marie.

Eleverna känner igen sig
I berättelsen får vi följa Majk och Sam i deras vardag och klassens gemensamma engagemang för att starta en djurklubb. I varje kapitel finns en berättande text om Majk och Sam, och en faktatext om en djurart. 
 
– Berättelsen är nära elevernas verklighet och de känner igen sig. Eleverna tycker det är spännande och bra är att det går i hand i hand med vårt läsår, när det är vinter här är det vinter hos Majk & Sam!

 Toppen med blandning av skönlitteratur, fakta och bilder
– Jag gillar blandningen av skönlitteratur, fakta och mycket färgglada bilder som är kopplade till texten. Oavsett om man kan läsa eller inte så kan man kan utläsa väldigt mycket från bilderna, säger Marie. Alla barn som är svåra att fånga med skönlitterär text som egentligen bara vill läsa faktaböcker, fångar man här. För dem är det fakta om djuret som är grejen! 
 

Jag gillar blandningen av skönlitteratur, fakta och mycket färgglada bilder som är kopplade till texten.

Hjärt-uppgifter för att träna mer
Arbetsboken för årskurs 1 är direkt kopplad till högläsningsboken och läseboken. För att kunna arbeta på olika nivåer finns “hjärt-uppgifter” och extra uppdrag som ger möjlighet att träna mer och få större utmaningar.
 
– Varje vecka “parläser” eleverna texten som de haft i läxa med olika klasskompisar. Många läser varannan sida av den långa texten, och en del väljer den korta. Sen brukar de jobba i arbetsboken. De flesta brukar hinna till hjärt-uppgifterna. En del hinner den ena och en del båda. 

Lärarstöd som gör det enkelt för mig
I lärarstödet till Läs med Majk och Sam finns tydliga arbetsgångar kring hur du kan arbeta med elevmaterialet, och kopieringsunderlag med läxuppgifter till varje kapitel.

Jag skulle säga att detta är ett supermaterial för de som är nya som lärare, som inte har erfarenheten och inte riktigt vet vad man “bör” göra.


– Jag tycker det är enkelt som lärare att undervisa med det här materialet, det finns så många bra idéer i lärarstödet kring vad jag kan göra; extrauppgifter, läsläxor och tips... Det gör det väldigt enkelt för mig, och jag kan lägga min energi där det behövs, på de elever som inte har kommit så långt, de som behöver extra stöd och hjälp.

– Jag skulle säga att detta är ett supermaterial för de som är nya som lärare, som inte har erfarenheten och inte riktigt vet vad man “bör” göra, avslutar Marie.

Nyfiken på  Läs med Majk och Sam?

Vill du också använda Läs med Majk och Sam ditt klassrum?

Upptäck mer, bläddra i smakprov eller titta på filmer!

Läs mer

01 Mar 2022