Så skapades succén Ord & Äventyr – författarna berättar

Hur tar man fram ett läromedel i svenska som lockar eleverna till läsning och samtidigt ger lärare möjlighet att nivåanpassa? Författarduon Katarina Genar, populär barnboksförfattare, och Eva Malm, speciallärare, berättar om arbetet bakom serien Ord & Äventyr.

Serien har tagits fram utifrån en vetenskaplig grund men också utifrån beprövad erfarenhet. Genom djupintervjuer, undersökningar och klassbesök har lärare berättat vad de behöver hjälp med i sin undervisning i svenska.

– Det som var viktigt var att eleverna får en lockande, rolig och spännande läsupplevelse och möjligheten att kunna individanpassa undervisningen, säger Katarina Genar, författare till läseböckerna i serien Ord & Äventyr.

Vill få eleverna känna lust till läsning
Katarina är en populär barnboksförfattare känd för sina spännande och äventyrliga böcker. Genom sitt arbete som skollogoped har hon dessutom lång erfarenhet av att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter.

– Jag har hela tiden velat locka till läsning och få eleverna att känna lust till läsning och att läsa vidare. Det har jag gjort genom cliffhangers så att många kapitel slutar så att man vill läsa vidare föra att veta hur det ska gå, säger Katarina.

Jag har hela tiden velat locka till läsning och få eleverna att känna lust till läsning och att läsa vidare. 
Katarina Genar, författare 

Inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling
Eva Malm är författare till Ord & Äventyr arbetsböcker och lärarhandledning och är speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling med lång erfarenhet av att arbeta med elever på lågstadiet.

– För mig är det viktigt att läromedlet ska bygga på en vetenskaplig grund för den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Ord & Äventyr bygger på ljudningsmetoden som är den mest framgångsrika metoden för att få med alla elever, så att de blir goda läsare, säger Eva.

Stöd för nivåanpassad undervisning
Serien Ord & Äventyr utmärker sig för all stöttning som finns för lärare kring hur man kan arbeta med att nivåanpassa undervisningen för eleverna.

– När jag var med och utformade Ord & Äventyr såg jag en unik möjlighet att dela med mig och erbjuda ett läromedel som kan anpassas efter varje elevs nivå, säger Eva.

 

Jag såg en unik möjlighet att dela med mig och erbjuda ett läromedel som kan anpassas efter varje elevs nivå. 
Eva Malm, författare

 

I lärarhandledningen finns specifik hjälp, råd och stöd för hur undervisning och övningar kan anpassas efter varje elevs läs- och skrivutveckling.

– Vi har helt enkelt utvecklat läromedlet för att passa den moderna skolans utmaningar och krav på att möta alla variationer som finns i ett klassrum, säger Eva.

Vardagsnära berättelse
Ord & Äventyr har snabbt blivit populär på skolorna och många elever tycker att berättelsen är rolig och spännande.

– Det jag tror eleverna framförallt gillar med Ord & Äventyr är den här känslan av att det här skulle kunna hända mig, att det är väldigt vardagsnära och att man kan känna igen sig i det som händer, säger Katarina.  

Nyfken på Ord och Äventyr?

Vill du också använda Ord & Äventyr i ditt klassrum?

Upptäck mer, bläddra i smakprov eller titta på filmer!

Läs mer om Ord & Äventyr

23 Jan 2022