Spännande att börja jobba med nya Prima

Populära Prima matematik har blivit ännu bättre! Lina Brändström i Umeå är en av de lärare som varit med i arbetet med att ta fram nya Prima matematik. Hon uppskattar särskilt att mängden färdighetsträning är precis lagom och att läromedlet är så tydligt. 

På Carlhöjdskolan i Umeå har Lina Brändström som undervisar i årskurs 1, arbetat med Prima matematik i flera år. Hon är också en av de lärare som Gleerups samarbetat med under framtagningen av nya Prima matematik.  

Hur tänker Lina kring matematik på lågstadiet och hur ett läromedel ska hjälpa till i undervisningen? Vi hälsade på i hennes klassrum en dag i maj. Den här lektionen jobbar eleverna med området mönster och programmering, både i matteboken och med att praktiskt programmera i datorn och med Bluebots.  

Lagom omfång och tydlighet 
– Det jag gillar med Prima är att det är precis lagom omfång på färdighetsträningen! Och tydligheten, att det inte är en massa onödigt, till exempel en massa bilder som stör. En sak som blivit ännu bättre i nya Prima är de tydliga exemplen i faktarutorna inför varje mål. Att visa enkelt och tydligt både i ord och bild vad det handlar om, säger Lina.  

Lätt att jobba varierat
– Det är lätt att jobba varierat med hjälp av Prima! Samtalsbilden med frågorna till, mattelabbet att jobba praktiskt med, säger Lina. 

Funkar jättebra att elever förklarar för varandra
En av de roligaste sakerna med att undervisa i matematik tycker Lina är när eleverna lär av varandra, hjälps åt att hitta olika sätt att tänka, och kommer framåt.

– Det funkar ofta jättebra att använda eleverna som resurser för varandra.  Jag jobbar mycket med EPA (Enskilt, Par, Alla).  När ett barn förklarar ett sätt att tänka för sin kompis och man hör ett ”Aha!”, blir man så glad, säger Lina.  

– Jag gillar de nya paruppgifterna till mattelabbet i Nya Prima.  Bra att barnen inte behöver skriva ner allt, utan att de uppmuntras att prata matematik, fortsätter hon.

Rätt terminologi viktig
– Det är bra att barnen från början får lära sig rätt terminologi, till exempel subtrahera istället för ”ta minus”, och att man tidigt går igenom olika steg, strategier för problemlösning. Att man lär sig olika sätt att tänka , säger Lina.

Viktigt att det finns utmaningar för alla elever
För Lina är något av det viktigaste i undervisningen att alla elever ska ha möjlighet att träna på den nivå och inom de områden de behöver.  Det kan ibland vara en utmaning med det stora spannet mellan olika elever.  

– Alla har kommit så olika långt i sin matematikutveckling. De barn som behöver träna länge inom ett mål ska ha möjlighet till det. Undervisningen måste vara motiverande för alla! Det är viktigt att det finns utmaningar för alla elever, även de som kommit långt, säger Lina.  

– En av de saker som är jättebra med Prima är möjligheten till både repetition och utmaning.  Det är många elever som växlar mellan att inom en del områden och mål ”bara” repetera, medan inom andra områden som de behärskar bättre, jobba med utmaningsuppgifterna, eller göra både och! avslutar Lina.

Ett läromedel får inte vara för mycket, och för mastigt. Då tappar en del elever sugen, när de märker att de inte hinner med. Läromedlet ska kunna hålla ihop gruppen!

Lina Brändström, Carlhöjdskolan, Umeå

I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns nu parövningar för att uppmuntra eleverna att ”prata matematik” Och i lärarstödet finns digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

Läs mer om nya Prima matematik 


Dags att beställa Prima premiärpaket!

03 Jun 2019