Val av läromedel – ska rektor lägga sig i?

Nu är hög tid för val av läromedel – ska rektor och skolledare behöva lägga sig i det? Tanken är inte alltid populär bland lärarna och inte alltid bekväm för skolledaren. Med digitala läromedel skapas stora möjligheter i arbetet för både tillgängligt och likvärdigt lärande. Därför är valet av läromedel hela skolans angelägenhet! Vi ger dig konkreta råd och tips på hur ni kan fundera och diskutera på skolan! 

Likvärdighet - det är skillnad på tillgång och användning

Frågan om likvärdig skola är en utmaning som rymmer många delar. Skollagen talar om skolans kompensatoriska uppdrag och alla elevers rätt till likvärdig tillgång och kvalitet i utbildning. Digitaliseringsstrategin talar om alla elevers rätt till likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg och lärresurser.

För att lyckas är det nödvändigt att skilja på begreppen likvärdig tillgång och likvärdig användning. Det är enkelt att se till att det finns likvärdig tillgång till digitala läromedel på skolan eller i hela kommunen. Det är ju “bara” att beställa! Likvärdig användning  är däremot ett långsiktigt, gemensamt skolutvecklingsarbete. Sådant händer inte av sig själv.

Det systematiska kvalitetsarbetet

Digitala läromedel erbjuder stora möjligheter att koppla samman det klassrumsnära perspektivet med det systematiska kvalitetsarbetet och skolutvecklingen i stort.

Hur kan ni väva in användningen av digitala läromedel i det systematiska kvalitetsarbetet? Här kommer fyra konkreta förslag:

 • Många skolor jobbar med gemensam lektionsstruktur. Man är överens om att starta och avsluta lektionen på samma sätt och att vara tydlig i mål för lärandet. Det ger tydlighet, igenkänning och studiero. Det digitala läromedlet ger på samma sätt struktur, förutsägbarhet och en gemensam bas av hög kvalitet tillgängligt för alla elever oavsett språklig förmåga. Börja här! 
   
 • Läsförståelse, studieteknik och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla klassrum med stöd av det digitala läromedlet kommer att utveckla goda lässtrategier. Det finns inbyggt stöd och vi hjälper gärna till med fortbildning
   
 • Stöd för flerspråkiga klassrum där eleverna får möjlighet att använda sitt starkaste språk i lärandet. I samarbete med ILT Inläsningstjänst erbjuder Gleerups digitala läromedel Begreppa-filmer på sex språk och ett integrerat studiestöd. Utöver det finns översättningsverktyg och möjlighet att anteckna på sitt modersmål
   
 •  Ämnesövergripande arbete med läromedel som enkelt kan vävas samman i gemensamma planeringar i Gleerups planeringsverktyg. Gemensamma läromedel leder förstås också till bra ämnesutvecklande samtal i kollegiet

Fyra framgångsfaktorer

Låt läromedelsfrågan också omfatta perspektiv kring tillgänglighet och likvärdighet. Gärna kopplat till prioriterade utvecklingsområden: Läs- och språkutveckling, flerspråkighet, ämnesutveckling eller vad annat ni har i fokus på er skola. 

Det är här skolledaren behövs, eftersom det är du som äger frågan kring organisation, tid och prioriterat utvecklingsarbete.

 • Se till att beslutet om digitala läromedel är förankrat på hela skolan, men fattat i balans mellan ämneskvalitet och uppdrag kring likvärdighet och tillgänglighet 
   
 • Se till att du har en organisation som driver förändring och ger ett pedagogiskt stöd till dem som behöver
   
 • Se till att hålla fokus på gemensamma utvecklingsfrågor både i tider av framgång och motgång
   
 • Underskatta aldrig värdet av kontinuerlig input och utbildning - vi vill hjälpa till

Boka personlig rådgivning

Vill du organisera skolan för ett digitalt arbetssätt? Vill du ha råd i dessa frågor? Kontakta kundansvarig säljare för din region för att diskutera skolutveckling och digitala läromedel.

Boka in personlig rådgivning med kundansvarig för din region

02 Jun 2021