Tusentals elever börjar ett nytt äventyr

Nu i höst börjar tusentals elever i årskurs 1 och 2 jobba med den nya serien Ord & Äventyr, som snabbt fått ett mycket positivt mottagande. Möt en av lärarna och hennes elever på Humlemadskolan i Burlöv, som jobbade med Ord & Äventyr redan under vårterminen. 

Fler skolor än vi någonsin vågat drömma om har valt att starta höstterminen med den nya serien Ord & Äventyr i svenskundervisningen. Det är naturligtvis helt fantastiskt roligt, säger Jessica Nööjd Eklund, läromedelsutvecklare Gleerups.

Eleverna vill bara höra mer!
Anna berättar att hennes elever verkligen gillade berättelsen, Mysterier på Äppelstigen, och bara ville höra mer. 
– Jag läste hela berättelsen “Mysterier på Äppelstigen" högt för gruppen. Barnen gillade berättelsen och ville gärna höra mer! Jag delade upp berättelsen på cirka sex lästillfällen, det tyckte vi var lagom, säger Anna. 

Bra med tydlig struktur
Arbetsböckerna fungerar också mycket bra i gruppen. 
– Jag tycker om att övningarna är återkommande och att det finns tydlig struktur i instruktionerna, säger Anna.

Eleverna har varit nyfikna och aktiva, och framför allt klarat uppgifterna. De gillande korsord, lucktext och eget skrivande bäst! 

Roligt och spännande med nytt läromedel
Eleverna i Annas klass tycker också det det har varit roligt och spännande att få prova nytt material. 
– Det är lätt att förstå vad man ska göra på de olika uppgifterna. Och berättelsen är 
spännande och bra. Vi ville bara höra mer när Anna läste!

14 Sep 2020