Prima matematik 2, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Åsa Brorsson
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Prima matematik 2 är ett heltäckande digitalt läromedel i matematik, utformat kursplanen och uppbyggt utifrån det centrala innehållet.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Prima matematik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här hittar du mängder av smarta funktioner och nya möjligheter för dig som vill jobba helt digitalt. 

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen.  I Prima matematik finns didaktiska elevfilmer där författaren visar hur matematiken kan göras konkret i en kort genomgång av ett moment och en uppgift som eleverna ska fundera kring.

Tester och övningar
Alla avsnitt börjar med målbeskrivning och samtalsbild. Uppgifterna självrättande interaktiva övningar där du enkelt kan följa elevernas resultat.
I mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. Grundspåret avslutas med en diagnos och resultatet visar sedan vilka delmål eleven behöver träna mer på eller redan behärskar. Avslutningsvis i varje avsnitt kommer repetition och utmaning. I Övningsgeneratorn får eleverna ytterligare möjligheter till färdighetsträning.

Lärarstöd
Prima matematik innehåller hela elevversionen samt en lärarhandledning. Dessutom finns det i lärarversionen möjlighet att ladda upp egna filer, dela med eleverna och följa elevernas resultat. Här hittar du även de didaktiska lärarfilmerna där du får metodiska tips och didaktiska genomgångar.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr : 40691453
Om serien
Prima matematik för F–3

Populära Prima matematik

Prima matematik är en av de mest använda och omtyckta läromedlen i matematik för lågstadiet. Här finns tydliga mål, enkla mattelabb och digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen. Extrauppgifter och utmaningsuppgifter till varje mål!

Prima matematik

  • Tydliga mål, både för elev och lärare
  • Tydliga och enkla mattelabb där barnen får undersöka, prova och kommunicera
  • Tydlig arbetsgång som gör det enkelt att individanpassa.
  • Extrauppgifter och Utmaningsuppgifter till varje mål!
  • Tydligt och användbart lärarstöd
  • Minilektioner, kopplade till målen, att använda till gemensamma genomgångar 

 

Hur kan du arbeta med nya Prima i undervisningen?

Prima Förskoleklass

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i förskoleklass!

Inspelad webbträff 30 min

 

Prima 1–3

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i din undervisning!

Inspelad webbträff 30 min

Prima matematik grundböcker 1-3

I Prima matematik inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning. Med hjälp av samtalsbilden och samtalsfrågor kan du kommunicera matematik med dina elever! I tydliga och enkla Mattelabb får  eleverna undersöka, prova, kommunicera och utveckla sina matematiska förmågor.  I grundspåret kopplas målen till konkreta övningar. Diagnosrepetition och utmaning ger varje elev möjlighet till individuell utveckling. 

Prima matematik Förskoleklass

Här kan du på ett enkelt och roligt sätt varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter. Uppmuntrar till kommunikation och låter eleverna befästa matematiska begrepp med hjälp av aktiviteter, Mattepärlor, kopplade till målen!

 

Tre anledningar att testa Prima matematik i din undervisning!

 

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna till Prima matematik finns didaktiska tankar inför varje kapitel. Här finns tydliga målmatriser kopplade till kursplanen, förslag på extra träning och kopieringsunderlag. Till varje kapitel finns en Aktivitetsbank och en Problemlösningsbank med uppgifter kopplade till målen.

Läs mer och bläddra i smakprov >>

Digitalt lärarmaterial med Minilektioner

I Prima digitalt lärarmaterial finns Minilektioner, som är digitala genomgångar kopplade till målen. Använd dem som uppstart på lektionen och få igång ett kommunikativt klassrum!

Här hittar du också elevbokens sidor, färdighetsträning, begrepp och hjälp för bedömning.

I verktygslådan finns rit- och skrivverktyg som du kan använda för att visualisera begrepp och samband. Dessutom finns didaktiska filmer där författaren visar hur matematik kan göras konkret.

Mer om Prima digitalt lärarmaterial

 

Digital elevträning 

Prima matematik digital elevträning bygger på elevböckernas tio kapitel. Här finns självrättande interaktiva övningar och färdighetsträning där eleverna utvecklar matematiska begrepp.
Den digitala elevträningen innehåller också elevfilmer med en kort didaktisk genomgång av ett moment och en uppgift som eleven ska fundera kring. 

Mer om Prima digital elevträning

 

Prima matematik har en bra blandning för eleverna. Den är utmanande på ett enkelt sätt med lagom många uppgifter. Att den inbjuder till att resonera, kommunicera och jobba praktiskt gör att alla kan lyckas! Mina elever gillar variationen av att skriva, rita, tänka och klura. 

Tobias Israelsson, lärare på Prolympiaskolan i Jönköping, och driver även bloggen Tobias klassrum

PEDAGOGISK INSPIRATION

Följ gruppen F-3 på Facebook

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.

 

 

Åsa Brorsson är författare till Prima matematik. Hon har lång erfarenhet av undervisning i matematik, är förstelärare och handledare i matematiklyftet.