Prima matematik Förskoleklass elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Nya Prima matematik Förskoleklass är ett basläromedel i matematik för förskoleklassen som är tydligt förankrat i läroplanen. Här får vi följa barnen Polly, Milton, Reza och Diba och musen Primus. Du kan på ett enkelt och roligt sätt varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter. Uppmuntra till kommunikation och låt eleverna upptäcka och befästa matematiska begrepp med hjälp av aktiviteter kopplade till målen, Mattepärlor.

Nya Prima matematik Förskoleklass Elevbok innehåller aktiviteter och uppgifter av olika slag. Samtalsbilden som inleder varje kapitel uppmuntrar till kommunikation och samtal och kan också användas som ett förtest av elevernas kunskaper. Till varje mål finns praktiska aktiviteter som kallas Mattepäror, och som kan genomföras i par eller mindre grupp. Genom Mattepärlorna kan eleverna upptäcka och befästa matematiska mönster, begrepp och modeller.

Elevboken tar upp lägesord, antal och ordningstal, taluppdelning, tvådimensionella (2D) och tredimensionella (3D) geometriska objekt, mönster, talmönster, udda och jämna tal, dubbelt och hälften, symmetri, stapeldiagram, sannolikhet och statistik, vikt, volym, volym och tid.

Nya Prima matematik Förskoleklass i korthet:
• inspirerande samtalsbilder som uppmuntrar till samtal, kommunikation och samarbete
• praktiska aktiviteter kopplade till målen, Mattepärlor
• många uppgifter där eleverna arbetar praktiskt och undersökande
• eleverna tränar på mönster, begrepp och modeller som kulramen och tallinjen

  • Artikelnr : 51103006
  • Sidor : 80
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2020
Om serien
Prima matematik för F–3

Populära Prima matematik

Prima matematik är en av de mest använda och omtyckta läromedlen i matematik för lågstadiet. Här finns tydliga mål, enkla mattelabb och digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen. Extrauppgifter och utmaningsuppgifter till varje mål!

Prima matematik

  • Tydliga mål, både för elev och lärare
  • Tydliga och enkla mattelabb där barnen får undersöka, prova och kommunicera
  • Tydlig arbetsgång som gör det enkelt att individanpassa.
  • Extrauppgifter och Utmaningsuppgifter till varje mål!
  • Tydligt och användbart lärarstöd
  • Minilektioner, kopplade till målen, att använda till gemensamma genomgångar 

 

Hur kan du arbeta med nya Prima i undervisningen?

Prima Förskoleklass

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i förskoleklass!

Inspelad webbträff 30 min

 

Prima 1–3

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i din undervisning!

Inspelad webbträff 30 min

Prima matematik grundböcker 1-3

I Prima matematik inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning. Med hjälp av samtalsbilden och samtalsfrågor kan du kommunicera matematik med dina elever! I tydliga och enkla Mattelabb får  eleverna undersöka, prova, kommunicera och utveckla sina matematiska förmågor.  I grundspåret kopplas målen till konkreta övningar. Diagnosrepetition och utmaning ger varje elev möjlighet till individuell utveckling. 

Prima matematik Förskoleklass

Här kan du på ett enkelt och roligt sätt varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter. Uppmuntrar till kommunikation och låter eleverna befästa matematiska begrepp med hjälp av aktiviteter, Mattepärlor, kopplade till målen!

 

Tre anledningar att testa Prima matematik i din undervisning!

 

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna till Prima matematik finns didaktiska tankar inför varje kapitel. Här finns tydliga målmatriser kopplade till kursplanen, förslag på extra träning och kopieringsunderlag. Till varje kapitel finns en Aktivitetsbank och en Problemlösningsbank med uppgifter kopplade till målen.

Läs mer och bläddra i smakprov >>

Digitalt lärarmaterial med Minilektioner

I Prima digitalt lärarmaterial finns Minilektioner, som är digitala genomgångar kopplade till målen. Använd dem som uppstart på lektionen och få igång ett kommunikativt klassrum!

Här hittar du också elevbokens sidor, färdighetsträning, begrepp och hjälp för bedömning.

I verktygslådan finns rit- och skrivverktyg som du kan använda för att visualisera begrepp och samband. Dessutom finns didaktiska filmer där författaren visar hur matematik kan göras konkret.

Mer om Prima digitalt lärarmaterial

 

Digital elevträning 

Prima matematik digital elevträning bygger på elevböckernas tio kapitel. Här finns självrättande interaktiva övningar och färdighetsträning där eleverna utvecklar matematiska begrepp.
Den digitala elevträningen innehåller också elevfilmer med en kort didaktisk genomgång av ett moment och en uppgift som eleven ska fundera kring. 

Mer om Prima digital elevträning

 

Prima matematik har en bra blandning för eleverna. Den är utmanande på ett enkelt sätt med lagom många uppgifter. Att den inbjuder till att resonera, kommunicera och jobba praktiskt gör att alla kan lyckas! Mina elever gillar variationen av att skriva, rita, tänka och klura. 

Tobias Israelsson, lärare på Prolympiaskolan i Jönköping, och driver även bloggen Tobias klassrum

PEDAGOGISK INSPIRATION

Följ gruppen F-3 på Facebook

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.

 

 

Åsa Brorsson är författare till Prima matematik. Hon har lång erfarenhet av undervisning i matematik, är förstelärare och handledare i matematiklyftet.