Prima matematik 1B Grundbok 3:e upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Prima matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs F-3, målinriktat och med tydlig förankring i Lgr-22. I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. I det tydliga lärarstödet finns Minilektioner kopplade till målen. 
 

I Prima matematik grundbok inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning och en samtalsbild. Med hjälp av samtalsfrågor kan du kommunicera matematik med dina elever.  I tydliga och enkla Matttelabb arbetar eleverna konkret med laborativ problemlösning. Tillvägagångssätt och resultat dokumenteras, presenteras och diskuteras i klassen. Därefter arbetar eleverna med grundspåret och här återkommer målen från startuppslaget, ett i taget, och kopplas till konkreta övningar.
Grundspåret avslutas med en diagnos. Här finns uppgifter kopplade till alla moment i målbeskrivningen. Resultatet visar vilka delmål eleven behöver träna mer på och vilka hen redan behärskar.  Sist i varje kapitel finns repetition och utmaning. Här kan du skräddarsy en individuell plan för varje elev med nyttiga repetitionsövningar och/eller roliga utmaningar.
 

På insidan av bokens omslag finns viktiga matematiska begrepp som presenteras i boken, och i varje bok finns ett spel. Programmering ingår i samtliga årskurser.

I Grundbok 1B arbetar eleverna vidare med talen 1 till 100. Först räknar eleverna addition och subtraktion 0-20 för att sedan utöka till 0-100. Tallinlinjen, lägesord, tvådimensionella objekt, mönster och programmering, volym, problemlösning, tabeller och diagram samt klockan integreras på ett fantasifullt sätt i bokens teman.
 

 Prima matematik i korthet:
• målrelaterat läromedel med tydlig förankring i läroplanen
• låter eleverna utveckla sina matematiska förmågor
• gör eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling
• mattelabb med laborativ problemlösning
• lätt att individanpassa och ge varje elev de utmaningar och den extra träning hen behöver

  • Artikelnr : 51101774
  • Sidor : 144
  • Upplaga : 3.7
  • Utgivningsår : 2019
Om serien
Prima matematik för F–3

Populära Prima matematik

Prima matematik är en av de mest använda och omtyckta läromedlen i matematik för lågstadiet. Här finns tydliga mål, enkla mattelabb och digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen. Extrauppgifter och utmaningsuppgifter till varje mål!

Prima matematik

  • Tydliga mål, både för elev och lärare
  • Tydliga och enkla mattelabb där barnen får undersöka, prova och kommunicera
  • Tydlig arbetsgång som gör det enkelt att individanpassa.
  • Extrauppgifter och Utmaningsuppgifter till varje mål!
  • Tydligt och användbart lärarstöd
  • Minilektioner, kopplade till målen, att använda till gemensamma genomgångar 

 

Hur kan du arbeta med nya Prima i undervisningen?

Prima Förskoleklass

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i förskoleklass!

Inspelad webbträff 30 min

 

Prima 1–3

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i din undervisning!

Inspelad webbträff 30 min

Prima matematik grundböcker 1-3

I Prima matematik inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning. Med hjälp av samtalsbilden och samtalsfrågor kan du kommunicera matematik med dina elever! I tydliga och enkla Mattelabb får  eleverna undersöka, prova, kommunicera och utveckla sina matematiska förmågor.  I grundspåret kopplas målen till konkreta övningar. Diagnosrepetition och utmaning ger varje elev möjlighet till individuell utveckling. 

Prima matematik Förskoleklass

Här kan du på ett enkelt och roligt sätt varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter. Uppmuntrar till kommunikation och låter eleverna befästa matematiska begrepp med hjälp av aktiviteter, Mattepärlor, kopplade till målen!

 

Tre anledningar att testa Prima matematik i din undervisning!

 

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna till Prima matematik finns didaktiska tankar inför varje kapitel. Här finns tydliga målmatriser kopplade till kursplanen, förslag på extra träning och kopieringsunderlag. Till varje kapitel finns en Aktivitetsbank och en Problemlösningsbank med uppgifter kopplade till målen.

Läs mer och bläddra i smakprov >>

Digitalt lärarmaterial med Minilektioner

I Prima digitalt lärarmaterial finns Minilektioner, som är digitala genomgångar kopplade till målen. Använd dem som uppstart på lektionen och få igång ett kommunikativt klassrum!

Här hittar du också elevbokens sidor, färdighetsträning, begrepp och hjälp för bedömning.

I verktygslådan finns rit- och skrivverktyg som du kan använda för att visualisera begrepp och samband. Dessutom finns didaktiska filmer där författaren visar hur matematik kan göras konkret.

Mer om Prima digitalt lärarmaterial

 

Digital elevträning 

Prima matematik digital elevträning bygger på elevböckernas tio kapitel. Här finns självrättande interaktiva övningar och färdighetsträning där eleverna utvecklar matematiska begrepp.
Den digitala elevträningen innehåller också elevfilmer med en kort didaktisk genomgång av ett moment och en uppgift som eleven ska fundera kring. 

Mer om Prima digital elevträning

 

Prima matematik har en bra blandning för eleverna. Den är utmanande på ett enkelt sätt med lagom många uppgifter. Att den inbjuder till att resonera, kommunicera och jobba praktiskt gör att alla kan lyckas! Mina elever gillar variationen av att skriva, rita, tänka och klura. 

Tobias Israelsson, lärare på Prolympiaskolan i Jönköping, och driver även bloggen Tobias klassrum

PEDAGOGISK INSPIRATION

Följ gruppen F-3 på Facebook

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.

 

 

Åsa Brorsson är författare till Prima matematik. Hon har lång erfarenhet av undervisning i matematik, är förstelärare och handledare i matematiklyftet.