Prima matematik 1, lärarpaket inkl elevträning

Paketerbjudande
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I Prima matematik 1, lärarpaket ingår:
Prima matematik 1, Lärarhandledning,1 st
Prima matematik 1, digitalt lärarmaterial, licens 12 mån, 3 st
Prima matematik 1, digital träning, elevlicens 12 mån, 35 st
Prima matematik 1, digital träning, lärarlicens 12 mån, 3 st
     
Prima matematik 1, lärarhandledning innehåller didaktiska kommentarer för varje kapitel, arbetsgång, tydliga målmatriser som visar hur kapitelmålen är kopplade till kursplanen. Här finns också förslag på repetitionsövningar, utmaningar och kopieringsunderlag. Till varje kapitel finns en Aktivitetsbank och en Problemlösningsbank med uppgifter kopplade till målen.

I lärarhandledningen finns också ett underlag för ditt arbete med samtalsbilderna: en berättelse att läsa högt samt frågor att använda som lyfter aktuella matematiska begrepp.

Prima matematik 1, digitalt lärarmaterial är lärarens komplement till grundböckerna Prima 1A och 1B. Här finns Minilektioner som är digitala genomgångar kopplade till målen. Här finns elevbokens sidor som kan projiceras på tavlan och användas vid genomgångar. Här finns också begrepp, kopieringsunderlag, didaktiska filmer, bedömningsmatriser och diagnoser. Här kan läraren även skapa individuella färdighetsträningsuppgifter. I Verktygslådan finns rit- och skrivverktyg.

Prima matematik 1, digital träning, elevlicens innehåller färdighetsträning, spelövningar och självrättande interaktiva övningar som utvecklar matematiska begrepp samt elevfilmer.

Prima matematik 1, digital träning, lärarlicens har samma innehåll som i elevversionen. Dessutom kan du här följa dina elevers resultat på de självrättande interaktiva övningarna.

Prima matematik i korthet:
• Målrelaterat läromedel med tydlig förankring i läroplanen
• Låter eleverna utveckla sina matematiska förmågor
• Gör eleverna medvetna om sin kunskapsutveckling
• Mattelabb med laborativ problemlösning
• Lätt att individanpassa och ge varje elev de utmaningar och den extra träning hen behöver

  • Artikelnr : 51104072
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2020
Om serien
Prima matematik för F–3

Populära Prima matematik

Prima matematik är en av de mest använda och omtyckta läromedlen i matematik för lågstadiet. Här finns tydliga mål, enkla mattelabb och digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen. Extrauppgifter och utmaningsuppgifter till varje mål!

Prima matematik

  • Tydliga mål, både för elev och lärare
  • Tydliga och enkla mattelabb där barnen får undersöka, prova och kommunicera
  • Tydlig arbetsgång som gör det enkelt att individanpassa.
  • Extrauppgifter och Utmaningsuppgifter till varje mål!
  • Tydligt och användbart lärarstöd
  • Minilektioner, kopplade till målen, att använda till gemensamma genomgångar 

 

Hur kan du arbeta med nya Prima i undervisningen?

Prima Förskoleklass

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i förskoleklass!

Inspelad webbträff 30 min

 

Prima 1–3

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i din undervisning!

Inspelad webbträff 30 min

Prima matematik grundböcker 1-3

I Prima matematik inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning. Med hjälp av samtalsbilden och samtalsfrågor kan du kommunicera matematik med dina elever! I tydliga och enkla Mattelabb får  eleverna undersöka, prova, kommunicera och utveckla sina matematiska förmågor.  I grundspåret kopplas målen till konkreta övningar. Diagnosrepetition och utmaning ger varje elev möjlighet till individuell utveckling. 

Prima matematik Förskoleklass

Här kan du på ett enkelt och roligt sätt varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter. Uppmuntrar till kommunikation och låter eleverna befästa matematiska begrepp med hjälp av aktiviteter, Mattepärlor, kopplade till målen!

 

Tre anledningar att testa Prima matematik i din undervisning!

 

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna till Prima matematik finns didaktiska tankar inför varje kapitel. Här finns tydliga målmatriser kopplade till kursplanen, förslag på extra träning och kopieringsunderlag. Till varje kapitel finns en Aktivitetsbank och en Problemlösningsbank med uppgifter kopplade till målen.

Läs mer och bläddra i smakprov >>

Digitalt lärarmaterial med Minilektioner

I Prima digitalt lärarmaterial finns Minilektioner, som är digitala genomgångar kopplade till målen. Använd dem som uppstart på lektionen och få igång ett kommunikativt klassrum!

Här hittar du också elevbokens sidor, färdighetsträning, begrepp och hjälp för bedömning.

I verktygslådan finns rit- och skrivverktyg som du kan använda för att visualisera begrepp och samband. Dessutom finns didaktiska filmer där författaren visar hur matematik kan göras konkret.

Mer om Prima digitalt lärarmaterial

 

Digital elevträning 

Prima matematik digital elevträning bygger på elevböckernas tio kapitel. Här finns självrättande interaktiva övningar och färdighetsträning där eleverna utvecklar matematiska begrepp.
Den digitala elevträningen innehåller också elevfilmer med en kort didaktisk genomgång av ett moment och en uppgift som eleven ska fundera kring. 

Mer om Prima digital elevträning

 

Prima matematik har en bra blandning för eleverna. Den är utmanande på ett enkelt sätt med lagom många uppgifter. Att den inbjuder till att resonera, kommunicera och jobba praktiskt gör att alla kan lyckas! Mina elever gillar variationen av att skriva, rita, tänka och klura. 

Tobias Israelsson, lärare på Prolympiaskolan i Jönköping, och driver även bloggen Tobias klassrum

PEDAGOGISK INSPIRATION

Följ gruppen F-3 på Facebook

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.

 

 

Åsa Brorsson är författare till Prima matematik. Hon har lång erfarenhet av undervisning i matematik, är förstelärare och handledare i matematiklyftet.