Prima matematik 3, lärarpaket inkl elevträning
Prova

Prima matematik 3, lärarpaket inkl elevträning

Paketerbjudande
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I Prima matematik 3, lärarpaket ingår:
Prima matematik 3, Lärarhandledning,1 st
Prima matematik 3, digitalt lärarstöd, licens 12 mån, 3 st
Prima matematik 3, digital träning, elevlicens 12 mån, 35 st
Prima matematik 3, digital träning, lärarlicens 12 mån, 3 st
     
Prima matematik 3, lärarhandledning innehåller didaktiska kommentarer för varje kapitel, arbetsgång, tydliga målmatriser som visar hur kapitelmålen är kopplade till kursplanen. Här finns också förslag på repetitionsövningar, utmaningar och kopieringsunderlag. Till varje kapitel finns en Aktivitetsbank och en Problemlösningsbank med uppgifter kopplade till målen.

I lärarhandledningen finns också ett underlag för ditt arbete med samtalsbilderna: en berättelse att läsa högt samt frågor att använda som lyfter aktuella matematiska begrepp.

Prima matematik 3, digitalt lärarstöd är lärarens komplement till grundböckerna Prima 3A och 3B. Här finns Minilektioner som är digitala genomgångar kopplade till målen. Här finns elevbokens sidor som kan projiceras på tavlan och användas vid genomgångar. Här finns också begrepp, kopieringsunderlag, didaktiska filmer, bedömningsmatriser och diagnoser. Här kan läraren även skapa individuella färdighetsträningsuppgifter. I Verktygslådan finns rit- och skrivverktyg.

Prima matematik 3, digital träning, elevlicens innehåller färdighetsträning, spelövningar och självrättande interaktiva övningar som utvecklar matematiska begrepp samt elevfilmer.

Prima matematik 3, digital träning, lärarlicens har samma innehåll som i elevversionen. Dessutom kan du här följa dina elevers resultat på de självrättande interaktiva övningarna.

Prima matematik 3 i korthet:
• Målrelaterat läromedel med tydlig förankring i läroplanen
• Låter eleverna utveckla sina matematiska förmågor
• Gör eleverna medvetna om sin kunskapsutveckling
• Mattelabb med laborativ problemlösning
• Lätt att individanpassa och ge varje elev de utmaningar och den extra träning hen behöver

  • Artikelnr: 51104119
  • Upplaga: 3.1
  • Utgivningsår: 2020
Prima matematik för F–3

Populära Prima matematik

Prima matematik är en av de mest använda och omtyckta läromedlen i matematik för lågstadiet. Här finns tydliga mål, enkla mattelabb och digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

Mer om serien