Mitt i språket A, läsebok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Mitt i språket är ett basläromedel i svenska som andraspråk 1–3. Här betonas gemensamma läsupplevelser, strukturerade samtal, repetitioner över tid och att alla språk är språk för lärande. Elevernas flerspråkighet och erfarenheter lyfts som resurser för att arbeta med språket. Nyskrivna sånger som är kopplade till innehållet, blir ytterligare ett roligt sätt att utveckla språket med hjälp av musikens puls och rytm!

Mitt i språket består av läsebok, arbetsbok och ett lärarpaket som innehåller lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital elevträning som tillsammans ger stöd och inspiration för att arbeta med språkutvecklingen.

Mitt i språket A, läsebok består av nio delar med fem kapitel i varje del. Texterna skildrar fyra barns vardag i en mångfaldig kontext. De olika delarna består av elevnära, konkreta och ibland abstrakta ämnesområden som familj, vänner, skolan, staden, djur, känslor, äventyr, miljö och fest. Varje del innehåller också en sångtext. Texterna stöttas av varma och detaljrika bilder som stödjer förförståelse och ordförråd.

Alla texter, bilder och sånger i läseboken är framtagna för att eleverna ska kunna känna igen sig, känna trygghet till den egna språkförmågan och på olika sätt arbeta med språket i tal och skrift. De ger uppslag för samtal med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och stöttar dem att kommunicera, utveckla sin läsförmåga, sitt ordförråd och språkliga strukturer. Innehållet i varje del ger också dig som lärare möjlighet att arbeta ämnesövergripande då varje del går att koppla till centralt innehåll i andra ämnen i läroplanen.

Mitt i språket:
• har ett innehåll som eleverna känner igen sig i
• bygger på gemensamma läsupplevelser och strukturerade samtal
• uppmuntrar eleverna att använda alla sina språkliga resurser
• lyfter sång och musik som viktiga delar i barns språkutveckling
• öppnar upp för att arbeta ämnesövergripande

Bim Wikström är författare till Mitt i språket A, läsebok. Bim kombinerar sin undervisning som speciallärare på Lärvux i Lund med arbetet som författare, dramatiker och korsordskonstruktör. Bim har skrivit tidigare flera läromedel och är bland annat författare till Briljant svenska.

  • Artikelnr: 51101132
  • Sidor: 120
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2020
Om serien
Mitt i språket – svenska som andraspråk för 1-3

Mitt i språket

Mitt i språket är ett läromedel i svenska som andraspråk för lågstadiet. De elevnära texterna tar upp vardagliga ämnen som eleverna känner igen sig i. Gemensamma läsupplevelser, bilder och sånger öppnar dörrar till språket!

Gemensamma läsupplevelser
Uppmuntrar till att använda alla språkliga resurser
Sång och musik utvecklar språket

Hur kan du arbeta med Mitt i språket i undervisningen?

Hur kan du arbeta med språkutveckling med hjälp av Mitt i språket, före under och efter läsningen? Träffa författare Anna Jeppson och lärare som berättar om hur de arbetar med materialet i klassrummet.

Titta på inspelad webbträff 30 min

Läseböcker

Mitt i språket läseböcker skildrar fyra barns vardag i en mångfaldig kontext. Innehållet är elevnära och handlar om exempelvis familj, vänner, känslor, miljö och demokrati. Texterna stöttas av varma och detaljrika bilder som stödjer förförståelse och ordförråd.

 

Uppslag ur Mitt i Språket Läsebok B - musikuppslag
Uppslag ur Mitt i språket Läsebok A

Sång och musik kopplat till innehållet

Varje del innehåller också en sångtext med inspelad musik och text, kopplad till innehållet.
 

Lyssna på en sång från Läsebok ALyssna på en sång från Läsebok B

I Mitt i språket får vi följa barnen ​​​​​​​Ina, Abdi, Rana och Noa


I Mitt i språket får vi följa barnen Abdi, Ina, Noa och Rana. 

Arbetsböcker

I Mitt i språket arbetsböcker finns repetitiva och roliga uppgifter som är direkt kopplade till texterna i läseboken. Dina elever tränar sig på att befästa bokstäver, ord, begrepp, uttryck, och språkliga strukturer. Här finns också läs- och skrivrelaterade uppgifter med fokus på läsförståelse och att förstå instruktioner. 

 

 

Uppslag ur Mitt i språket Arbetsbok A

Digital elevträning

Den digitala träningen för elever bygger på läsebok och arbetsbok. Här finns självrättande uppgifter där eleverna utvecklar ordförrådet, och tränar på sambandet mellan ljud och bokstav och språkliga strukturer. Alla texter finns inlästa på svenska och arabiska så att eleverna kan lyssna på dem i skolan och hemma. Här finns också alla sånger att lyssna på, både med sång och instrumentalt.

Lärarhandledning

Mitt i språket lärarhandledning har ett tydligt flerspråkighetsperspektiv och uppmuntrar dig att låta eleverna använda alla sina språkliga resurser!  

Här finns högläsningstexter med sekvensbilder, samtalsfrågor, tips på hur du kan arbeta med texterna och kopieringsunderlag.
 

Lärarhandledning till Mitt i språket
Digitalt lärarstöd till Mitt i språket

Digitalt lärarstöd

I Mitt i språket digitalt lärarstöd finns det du behöver för att kunna ha gemensamma genomgångar, projicera bilder och ha text- och bildsamtal. Här finns också alla sånger i två versioner, en med både sång och musik och en instrumental. Läsebokens texter finns inlästa på svenska och arabiska. 

När jag läser Mitt i språket blir jag lika glad och inspirerad som när jag en gång öppnade min egen första läsebok! Arbetsboken har många kreativa, omväxlande och inspirerande uppgifter som fördjupar läsebokens texter. I lärarhandledningen finns ett tydligt flerspråkighetsperspektiv. 

Gudrun Svensson, docent, skol- och flerspråkighetsforskare samt lektor i svenska som andraspråk

​​​​​​​Anna Jeppsson


Anna Jeppsson

Anna Jeppsson är författare till Mitt i språket A och B, arbetsbok och lärarhandledning. Anna är grundskollärare i Malmö med många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på lågstadiet.

​​​​​​​Lena Steen


Lena Steen

Lena Steen är författare till Mitt i språket B, arbetsbok och lärarhandledning. Lena är 1–7 lärare i Malmö med många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på både låg-och mellanstadiet.

Bim Wikström

 

Bim Wikström

Bim Wikström är författare till Mitt i språket A och B, läseböcker. Bim kombinerar sin undervisning som speciallärare på Lärvux i Lund med arbetet som författare, dramatiker och korsordskonstruktör.

Följ Facebookgruppen F-3

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.