Mitt i språket B, läsebok
Prova

Mitt i språket B, läsebok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Mitt i språket är ett basläromedel i svenska som andraspråk 1–3. Här betonas gemensamma läsupplevelser, strukturerade samtal, repetitioner över tid och att alla språk är språk för lärande. Elevernas flerspråkighet och erfarenheter lyfts som resurser för att arbeta med språket. Nyskrivna sånger som är kopplade till innehållet, blir ytterligare ett roligt sätt att utveckla språket med hjälp av musikens puls och rytm!

Mitt i språket består av läsebok, arbetsbok och ett lärarpaket som innehåller lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital elevträning som tillsammans ger stöd och inspiration för att arbeta med språkutvecklingen.

Mitt i språket B, läsebok består av nio delar med fem kapitel i varje del. Texterna skildrar fyra barns vardag i en mångfaldig kontext och berättandet tar vid där Mitt i språket A slutar. De olika delarna består av både konkreta och abstrakta, elev- och samhällsnära ämnesområden som fritid, böcker, författare demokrati, att må bra, världen, att flytta, en digital värld, språk och teater. Varje del innehåller också en sångtext.

Texterna stöttas av varma och detaljrika bilder som stödjer förförståelse och ordförråd. Alla texter, bilder och sånger i läseboken är framtagna för att eleverna ska kunna känna igen sig, känna trygghet till den egna språkförmågan och på olika sätt arbeta med språket i tal och skrift. De ger uppslag för samtal med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och stöttar dem att kommunicera, utveckla sin läsförmåga, sitt ordförråd och språkliga strukturer. Innehållet i varje del ger också dig som lärare möjlighet att arbeta ämnesövergripande då varje del går att koppla till centralt innehåll i andra ämnen i läroplanen.

Mitt i språket B, läsebok:
• har ett innehåll som eleverna känner igen sig i
• bygger på gemensamma läsupplevelser och goda samtal
• uppmuntrar eleverna att använda alla sina språkliga resurser
• lyfter sång och musik som viktiga delar i barns språkutveckling
• öppnar upp för att arbeta ämnesövergripande

Bim Wikström är författare till Mitt i språket A, läsebok. Bim kombinerar sin undervisning som speciallärare på Lärvux i Lund med arbetet som författare, dramatiker och korsordskonstruktör. Bim har skrivit tidigare flera läromedel och är bland annat författare till Briljant svenska.
 

 • Artikelnr: 51102535
 • Sidor: 144
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2020
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 14, 2020
  Lektör Eva Lexell Törnblom


  Mitt i språket B är den andra läseboken i ett nytt läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 1–3 som består av Läsebok, Arbetsbok och Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna. Det syftar till att stimulera språkutvecklingen genom identifikation i figurer och miljöer, gemensamma läsupplevelser och samtal, uppmuntran att använda alla språkliga resurser samt sång och musik. 

  Vi följer de flerspråkiga barnen Abdi, Ina, Noa och Rana, som alla har olika personligheter och familjesituationer. /…/ Under rubrikerna På fritiden, Böcker och författare, Demokrati, Må bra, Världen, Flytta, En digital värld, Språk resp Teater ryms en rejäl mängd omvärldskunskap i det lilla och det stora. 

  Både ämnen och illustrationer känns mycket verklighetsnära och relevanta för vår tid och bokens målgrupp och språket har ett imponerande naturligt flyt. Här ryms b.la.relationer, vardagsbekymmer, intressen, yrken, läkar- och tandläkarbesök, skolarbete, brevvänner och SFI. Illustrationerna av Sanny Thor ger närhet, miljö och identifikation. Innehållet ger mycket bra grund förengagerande samtal, språkutveckling och vidare bearbetning.
   

Mitt i språket – svenska som andraspråk för 1-3

Mitt i språket

Ny serie i svenska för det flerspråkiga klassrummet på lågstadiet. De elevnära texterna tar upp vardagliga ämnen som eleverna känner igen sig i. Gemensamma läsupplevelser, bilder och sånger öppnar dörrar till språket!

Mer om serien