Prima svenska 1 Lärarhandledning
Prova

Prima svenska 1 Lärarhandledning

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning. För varje årskurs finns en inspirerande basbok med texter och övningar, samt en hjälpsam lärarhandledning. Tillsammans ger de förutsättningar för en varierad och flexibel svenskundervisning.

Prima svenska 1 Lärarhandledning är lärarens komplement till den tryckta boken Prima svenska 1 Basbok. I lärarhandledningen kan du läsa om tankarna bakom materialet, få uppslag till hur du konkret kan arbeta med Prima svenska 1 Basbok, samt ta del av många andra kreativa lektionstips till varje tema. Språket utvecklas i många sammanhang; när vi läser och skriver, när vi arbetar praktiskt med drama och bild och när vi skapar meningsfulla sammanhang för kommunikation i klassrummet.

Boken inleds med ett inspirerande förord av Anne-Marie Körling. Du kan också läsa om materialets övergripande idéer kring bedömning, läsförståelse och skrivutveckling.

Lärarhandledningen följer basbokens teman för åk 1:

• Gott och ont
• Stor och liten
• Hemma och borta

Till varje tema kopplas material som bilduppgifter, kommunikationsövningar, läsförståelse, tips på skönlitteratur, läsläxor och så vidare.

I Prima svenska 1 Lärarhandledning finns två olika alfabetsunderlag för bokstavsträning, som kopieringsunderlag. Du får också alla läsebokstexter som kopieringsunderlag, om du vill skicka hem dem som läsläxa.

Prima Svenska passar dig som:

• vill arbeta med språket i meningsfulla sammanhang, med utgångspunkt i barnens frågor
• vill ha ett inspirerande och omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar
• vill ha hjälp med bedömning
• söker ett basläromedel med digitala komponenter

  • Artikelnr: 51100159
  • Sidor: 192
  • Upplaga: 1.6
  • Utgivningsår: 2018
Prima svenska för F-6

Prima svenska – gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet. Arbetssättet i Prima svenska är tematiskt och inspirerar barnen att jobba kreativt med språket. Lärarmaterialet är fyllt med material till varje tema i boken.

Mer om serien