Prima Svenska 6, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Prima Svenska 6, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Ulf Eskilsson, Mirja Johannesson
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Prima Svenska 6 Digitalt lärarmaterial är lärarens komplement till den tryckta boken Prima Svenska 6 Basbok. Digitalt lärarmaterial ger dig det stöd du behöver i form av lektionsplaneringar, förslag på filmer från UR, lathundar, kopieringsunderlag för utskrift, och förslag på hur du kan undervisa i svenska. Författarna presenterar kunskapssynen och innehållet i Prima Svenska och Anne-Marie Körling har skrivit ett inspirerande förord. Du kan göra dina egna planeringar utifrån innehållet i Prima Svenska 6 Digitalt lärarmaterial och dessutom lägga till eget innehåll.

Prima Svenska passar dig som:

  • vill arbeta med språket i meningsfulla sammanhang
  • söker ett basläromedel med digitala komponenter
  • vill ha omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar
  • vill ha hjälp med bedömning

Prima Svenska är en läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Prima Svenska innehåller en välfylld basbok, en loggbok och ett digitalt lärarmaterial som ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Loggboken ger nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation. Med hjälp av det digitala lärarmaterialet kan du lägga upp en plan för din undervisning och hitta inspiration och idéer till lektionsplanering.

Prima Svenska finns också som interaktiv bok, en helt digital lösning.

Författarna Ulf Eskilsson och Mirja Johannesson har lång erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare.

  • Artikelnr : 40692825
Om serien
Prima svenska för F-3

Prima svenska – gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för lågstadiet. Arbetssättet i Prima svenska är tematiskt och inspirerar barnen att jobba kreativt med språket. Lärarmaterialet är fyllt med material till varje tema i boken.

Prima svenska för årskurs F-6:

  • Ger möjlighet till en varierad och flexibel svenskundervisning
  • Inspirerar barnen att arbeta i meningsfulla sammanhang
  • Utgår från modern forskning om språkutveckling
  • Omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

FÖRSKOLEKLASS

Språkliga och matematiska begrepp på lekfullt sätt.

Förskoleklassens material är uppbyggt kring en spännande och rolig saga om Amos och hans familj. Använd högläsningen som grund för vidare arbete. Barnen får upptäcka skriftspråket och möta olika matematiska begrepp i ett meningsfullt sammanhang.

LÅGSTADIET

Texter som berör och ger inspiration.

Basboken är en allt-i-ett-bok som inspirerar barnen att jobba kreativt med språket. Använd modelltexterna i boken för samtal och för att utveckla elevernas läsande och skrivande.

MELLANSTADIET

Läsa, skriva och samtala
i allt-i-ett-bok.

I basböckerna för mellanstadiet finns innehållsrika, elevnära texter och kreativa uppgifter för att lärare och elever ska kunna skapa en meningsfull svenskundervisning tillsammans. Materialet strävar medvetet mot att alla elever ska nå kunskapskraven i årskurs 3 och 6.

Med hjälp av uppgiftsbanken i det digitala läromedlet kan du skapa din egen planering. Till varje tema finns en mängd material att välja bland: skrivuppgifter, länkar till filmer, tips på skönlitteratur och annat användbart. Du som lärare får dessutom allt stöd du behöver för att arbeta med formativ bedömning.

Vincent Johansson Ulrikaskolan, Ulricehamn

För dig som vill arbeta helt digitalt i årskurs 1-3

Med Prima svenska digitalt läromedel 1-3 får du ett interaktivt allt-i-ett-material med nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Här finns basen i din svenskundervisning: texter och uppgifter för den första läs- och skrivundervisningen, läs- och skrivstrategier, utdrag ur skönlitteratur, grammatik, muntligt berättande och språkbruk.

För dig som vill arbeta helt digitalt med svenska på mellanstadiet:

Upptäck det digitala läromedlet Gleerups svenska 4-6

video

Prima lärarmaterial

Med hjälp av uppgiftsbanken kan du skapa din egen planering. Till varje tema finns en mängd material att välja bland: skrivuppgifter, länkar till filmer, tips på skönlitteratur och annat användbart. Du som lärare får dessutom allt stöd du behöver för att arbeta med formativ bedömning.

Pedagogisk inspiration

Läslyft kräver ny typ av läromedel

Tusentals lärare följer idag Läslyftet, vars syfte är att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Richard Hultén, författare till Prima svenska och läromedelsutvecklare Mirja Johannesson bloggar om hur de utgått från innehållet i Läslyftet när de skapat Prima svenska.

Pedagogisk inspiration

Följ gruppen F-3 på Facebook

 Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.