Prima Svenska 3 Basbok
Prova

Prima Svenska 3 Basbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prima Svenska är en basserie i svenska för årskurserna F-6. Det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter. För dig som vill arbeta helt digitalt finns Prima Svenska digitalt.

Prima Svenska 3 består av Basbok och lärarhandledning. Basböckerna 1-3 är läseböcker och övningsböcker i ett. Här finns basen i din svenskundervisning: texter och uppgifter för samtal och läs- och skrivundervisningen.

Prima Svenska 3 Basbok innehåller tre teman:
Gammalt och nytt
Lika och olika
Dröm och verklighet

Eleverna får arbeta med begrepp som berättande text, faktatext, muntligt berättande och textbearbetning med hjälp av respons. Bokens tre teman inleds med konkreta delmål och avslutas med sammanfattning och bedömning. De innehållsrika texterna uppmuntrar till samtal och reflektion. Innehållet och förståelsen är i fokus.

Eleverna får en säker bas i svenskundervisningen. Materialet är flexibelt och läraren bygger ihop sin egen undervisning.

Prima Svenska passar dig som:

  • vill arbeta med språket i meningsfulla sammanhang
  • söker ett basläromedel med digitala komponenter
  • vill ha omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar
  • vill ha hjälp med bedömning

Författaren Richard Hultén har lång erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare. Han arbetar som lärarcoach i Stockholm stad.

  • Artikelnr: 40689214
  • Sidor: 120
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2016
Prima svenska för F-6

Prima svenska – gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet. Arbetssättet i Prima svenska är tematiskt och inspirerar barnen att jobba kreativt med språket. Lärarmaterialet är fyllt med material till varje tema i boken.

Mer om serien