Prima Svenska F Högläsning Lärarbok
Prova

Prima Svenska F Högläsning Lärarbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prima Svenska är ett basmaterial i svenska för låg- och mellanstadiet. Materialet ger dig och dina elever en trygg grund för språkarbetet – självklart utifrån aktuell språkforskning.

Prima Svenska F Högläsning är lärarens bok. Arbetet i Prima Svenska F har sin utgångspunkt i den fantasifulla sagan om råttan Amos och hans stora familj. Stor vikt läggs vid den gemensamma undervisningen, samtalet och förståelsen som hela tiden är i centrum. Boken innehåller sagorna om Amos att högläsa och de blir grunden till arbetet med svenska och matematik i förskoleklassen. Dessutom får du inspiration till lektionsplaneringar i form av samtalsfrågor, idéer till pedagogiska moment och förslag på övningar. Samla dina elever kring sagan om Amos och jobba sedan vidare med att upptäcka språk och matematiska begrepp i meningsfulla sammanhang!

Prima Svenska F passar dig som:

  • Vill samla eleverna kring högläsning och samtalsfrågor
  • Vill ha ett material rikt på bilder att samtala kring
  • Vill arbeta med både svenska och matematik utifrån en bild eller situation

Författare till Prima Svenska F är Richard Hultén har lång erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare. 

  • Artikelnr: 40689191
  • Sidor: 48
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2014
Prima svenska för F-6

Prima svenska – gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet. Arbetssättet i Prima svenska är tematiskt och inspirerar barnen att jobba kreativt med språket. Lärarmaterialet är fyllt med material till varje tema i boken.

Mer om serien