Portal Elevwebb Individlicens 12 mån
Prova

Portal Elevwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Portal Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Portal Grundbok. Elevwebben innehåller kompletterande material och ger ökad möjlighet till individualisering och extra träning. Eleverna kan arbeta på egen hand både i skolan och hemma.

Portal är ett komplett basläromedel i svenska för årskurs 7-9. Portal ger stor valfrihet. Förutom Portal Grundbok finns Portal Elevwebb där eleverna kan träna vidare på egen hand och repetera. Genom elevwebbens material och Portal Fördjupingsbok 1 och 2 finns stora möjligheter till individualisering. Till paketet hör Portal Lärarawebb, en digital lärarhandledning med bland annat planeringsförslag och lektionstips.

Portal Elevwebb innehåller bland annat:

  • Innehållsfrågor samt ord- och begreppsträning till varje kapitel
  • Språkriktighetsövningar av olika svårighetsgrad
  • Genomgångsfilmer till alla kapitel i Portal Grundbok – perfekt för förförståelse och repetition
  • Alla kapitel i Portal Grundbok inlästa

Portal passar dig som:

  • vill ha ett läromedel framtaget utifrån Lgr 11
  • vill ge eleverna språkliga verktyg för live
  • vill ha digitalt material
  • vill ha ett flexibelt läromedel

Författare till Portal är:

Senait Bohlin, Gunnesboskolan i Lund, lärare i svenska och SO.

Cecilia Brunosson, Södra skolan i Katrineholm, lärare i svenska, engelska och drama.

Liza Greczanik, Gunnesboskolan i Lund, lärare i svenska och svenska som andraspråk.

Magnus Johansson, DeGeergymnasiet i Norrköping, speciallärare med inriktning mot läs- och skrivutveckling.

 

  • Artikelnr: 40676153
Portal - basläromedel i svenska för 7-9

Portal – ger dina elever språkliga verktyg för livet!

Portal svenska 7-9 är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska. Här hittar du inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. I grundboken finns ett utförligt block om lässtrategier och läsförståelse, konkreta råd inför att skriva och tala, och tips kring informationssökning och källkritik.

Mer om serien