Gleerups svenska/sva 7-9, digitalt läromedel, lärare, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel som uppbyggt utifrån kursplanen.

Med Gleerups sv/sva 7–9 får du och dina elever: 
•    Genomgångar med progression från årskurs 7 till 9
•    Rikligt med uppgifter för gemensam läsning och gemensamt skrivande 
•    Material för svenska respektive svenska som andraspråk

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Den nya versionen är indelad i årskurser med tydlig arbetsgång och progression. Stort fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande. Samtal och diskussion ges stort utrymme. Genomgångstext, gemensamma och enskilda övningar varvas, och material för elever som läser sva finns inbäddat. 

Interaktivt och multimodalt
En stor del av genomgångarna finns som film, och i inledningen finns ofta Begreppafilmer som presenterar delar av stoffet på ett flertal språk.

Tester och övningar
Många övningar är tänkta att göras i grupp eller klassen. Till skriv- och talauppgifter finns stödstrukturer och planeringsmallar och på samma sätt får eleverna guidning i att ”läsa för att lära”. Självrättande ordkunskapsfrågor finns i slutet av varje avsnitt. Läromedlet innehåller också rikligt med övningar när det gäller språkriktighet och grammatik. För elever som läser sva finns särskilda ord- och språkriktighetsövningar. 

Flexibel struktur ger möjlighet till differentiering
Många av läromedlets övningar kan göras på olika nivåer och alla elever får möjlighet att genomföra dem på sin nivå. Ibland finns alternativa övningar. All text finns tillgänglig som talsyntes eller som inläst text. Svåra ord och begrepp i exempeltexter förklaras. 

Lärarmaterialet 
Lärarmaterialet innehåller en kort presentation av respektive avsnitt samt kommentarer till de olika övningarna i elevdelen. Här finns också kommentarer till de avslutande uppgifterna i elevdelen som är tänkta som underlag för bedömning. 

 • Artikelnr : 40682666
Om serien
Arkad – svenska och svenska som andraspråk för 7-9

Arkad – svenska och svenska som andraspråk

Arkad Svenska/Svenska som andraspråk är ett basläromedel som både stöttar och utmanar eleverna i att tala, lyssna, läsa och skriva. I grundboken ligger fokus på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande. I Arkad återberättade klassiker hittar du läsförståelse och litteraturhistoria i en och samma bok!

 • Ger en bra grund att bygga undervisningen kring, med genomgångar och övningar som varvas
 • Betonar den gemensamma läsningen och det gemensamma skrivandet
 • Struktur och tydlig progression, för både svenska och svenska som andraspråk
 • Lättarbetad och inspirerande stadiebok med allt samlat på ett ställe

Mycket välskrivna texter med bra övningar. Utmärkt med ett läromedel som kan användas genom hela högstadiet!

Mårten Nyström, Sundbyskolan, Spånga

Fokus på berättande texter och sakprosatexter

Arkad grundbok består av tre stora block:

 • Tala, lyssna och samtala
 • Skönlitterära texter
 • Sakprosatexter

Fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter.  Samtal och diskussion ges stort utrymme, och eleverna får guidning i att ”läsa och skriva för att lära”. I Arkad digital elevträning finns sammanfattningsfilmer och självrättande övningar, och i Arkad digitalt lärarmaterial finns allt lärarstöd och kopieringsunderlag.

Bläddra i smakprov av Arkad basbok 

Genomgångar, övningar, modelltexter och uppgifter

 Arkad basbok har en tydlig arbetsgång och progression. Varje kapitel innehåller:

 • genomgångar som är tydliga och stöttande, men också lyfter det lustfyllda i språket
 • övningar som ofta innehåller gemensamma och lärarledda aktiviteter
 • modelltexter till alla texttyper, som fungerar som målbilder för elevernas eget skrivande
 • avslutande uppgifter som kan användas för bedömning.

Arkad återberättade klassiker

– läsförståelse och litteraturhistoria i samma bok!

Här får eleverna möta många av den västerländska litteraturhistoriens spännande personer och de epoker verken har kommit till i. Varje kapitel inleds med ett uppslag där epoken kort presenteras. Därefter följer tre återberättade romaner.

Eleverna får träna på att se kopplingar mellan upphovsperson, tid och andra texter. De får även göra kopplingar till egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.