Portal Grundbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Portal är ett basläromedel i svenska för årskurs 7-9, uppbyggt utifrån det centrala innehållet i svenska. Portal innehåller inspirerande och förklarande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas.
Läromedlet består av den tryckta elevboken och en digital elevträning där eleverna kan träna vidare på egen hand och repetera. I det digitala lärarmaterialet hittar du planeringsförslag och lektionstips.

Portal grundbok 7-9 innehåller:

• ett utförligt kapitel om läsförståelse och lässtrategier
• rikligt med handfasta tips inför att skriva och tala
• genomgång av berättande texter och sakprosatexter
• presentation av språkets användning och historia
• ett fylligt kapitel om informationssökning och källkritik

Alla block inleds med förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. I boken finns hänvisningar till Portal Digital elevträning där eleverna hittar ord- och läsförståelseträning utifrån kapitlets text.

Portal i korthet:

• framtaget utifrån Lgr 11
• inspirerande och förklarande genomgångar och diskussionsfrågor
• förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas
• flexibelt och lätt att arbeta med
• ger eleverna språkliga verktyg för livet

 

  • Artikelnr: 40675569
  • Sidor: 288
  • Upplaga: 1.12
  • Utgivningsår: 2012
Om serien
Portal - basläromedel i svenska för 7-9

Portal – ger dina elever språkliga verktyg för livet!

Portal svenska 7-9 är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska. Här hittar du inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. I grundboken finns ett utförligt block om lässtrategier och läsförståelse, konkreta råd inför att skriva och tala, och tips kring informationssökning och källkritik.

Portal för årskurs 7-9:

  • Uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska
  • Inspirerande och förklarande genomgångar och diskussionsfrågor
  • Förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas
  • Flexibelt och lätt att arbeta med ger eleverna språkliga verktyg för livet

Det här är Portal

Portal består av grundbok, digital elevträning med genomgångsfilmer och självrättande övningar, digitalt lärarmaterial med planeringsförslag och stöd i svenska som andraspråk. Och dessutom Portal vardagsgrammatik, framtagen speciellt för elever som läser svenska som andraspråk. 

För dig som vill arbeta helt digitalt:
Upptäck Gleerups digitala läromedel i svenska för 7-9