Portal, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Portal, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Portal är ett komplett basläromedel i svenska för årskurs 7-9. Portal ger stor valfrihet. Förutom Portal Grundbok finns Portal Digital elevträning där eleverna kan träna vidare på egen hand och repetera. Genom den digitala elevträningens material och Portal Fördjupingsbok 1 och 2 finns stora möjligheter till individualisering. Till paketet hör Portal Digitalt lärarmaterial, en digital lärarhandledning med bland annat planeringsförslag och lektionstips.

Portal Digitalt lärarmaterial är lärarens komplement till den tryckta boken Portal Grundbok. Det digitala lärarmaterialet innehåller allt som finns i den digitala elevträningen. Dessutom innehåller den det du är van att hitta i en lärarhandledning och lite till. Här finns bland annat:  

 

 • Övergripande material till hela läromedelspaketet
 • Förslag till årskursplaneringar
 • Tankarna bakom bokens alla kapitel
 • Planeringsförslag
 • Lektionsförslag och elevuppgifter för utskrift
 • Alla Ord om-övningar för utskrift och facit till dem
 • Hela den digitala elevträningen

Portal passar dig som:

 • vill ha ett läromedel framtaget utifrån Lgr 11
 • vill ge eleverna språkliga verktyg för livet
 • vill ha digitalt material
 • vill ha ett flexibelt läromedel

Du som lärare behöver en egen licens till det digitala lärarmaterialet för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Författare till Portal är:

Senait Bohlin, Gunnesboskolan i Lund, lärare i svenska och SO.

Cecilia Brunosson, Södra skolan i Katrineholm, lärare i svenska, engelska och drama.

Liza Greczanik, Gunnesboskolan i Lund, lärare i svenska och svenska som andraspråk.

Magnus Johansson, DeGeergymnasiet i Norrköping, speciallärare med inriktning mot läs- och skrivutveckling.

 • Artikelnr : 40676160
Om serien
Portal - basläromedel i svenska för 7-9

Portal – ger dina elever språkliga verktyg för livet!

Portal svenska 7-9 är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska. Här hittar du inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. I grundboken finns ett utförligt block om lässtrategier och läsförståelse, konkreta råd inför att skriva och tala, och tips kring informationssökning och källkritik.

Portal för årskurs 7-9:

 • Uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska
 • Inspirerande och förklarande genomgångar och diskussionsfrågor
 • Förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas
 • Flexibelt och lätt att arbeta med ger eleverna språkliga verktyg för livet

Det här är Portal

Portal består av grundbok, digital elevträning med genomgångsfilmer och självrättande övningar, digitalt lärarmaterial med planeringsförslag och stöd i svenska som andraspråk. Och dessutom Portal vardagsgrammatik, framtagen speciellt för elever som läser svenska som andraspråk. 

För dig som vill arbeta helt digitalt:
Upptäck Gleerups digitala läromedel i svenska för 7-9