Gleerups svenska/sva 7-9, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel uppbyggt utifrån kursplanen.  

Med Gleerups sv/sva 7–9 får du och dina elever: 
•    Genomgångar med progression från årskurs 7 till 9
•    Rikligt med uppgifter för gemensam läsning och gemensamt skrivande 
•    Material för svenska respektive svenska som andraspråk

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Den nya versionen är indelad i årskurser med tydlig arbetsgång och progression. Stort fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande. Samtal och diskussion ges stort utrymme. Genomgångstext, gemensamma och enskilda övningar varvas, och material för elever som läser sva finns inbäddat. 

Interaktivt och multimodalt
En stor del av genomgångarna finns som film, och i inledningen finns ofta Begreppafilmer som presenterar delar av stoffet på ett flertal språk.

Tester och övningar
Många övningar är tänkta att göras i grupp eller klassen. Till skriv- och talauppgifter finns stödstrukturer och planeringsmallar och på samma sätt får eleverna guidning i att ”läsa för att lära”. Självrättande ordkunskapsfrågor finns i slutet av varje avsnitt. Läromedlet innehåller också rikligt med övningar när det gäller språkriktighet och grammatik. För elever som läser sva finns särskilda ord- och språkriktighetsövningar. 

Flexibel struktur ger möjlighet till differentiering
Många av läromedlets övningar kan göras på olika nivåer och alla elever får möjlighet att genomföra dem på sin nivå. Ibland finns alternativa övningar. All text finns tillgänglig som talsyntes eller som inläst text. Svåra ord och begrepp i exempeltexter förklaras. 

Lärarmaterialet 
Lärarmaterialet innehåller en kort presentation av respektive avsnitt samt kommentarer till de olika övningarna i elevdelen. Här finns också kommentarer till de avslutande uppgifterna i elevdelen som är tänkta som underlag för bedömning. 

 

 

  • Artikelnr: 40682642
Om serien
Portal - basläromedel i svenska för 7-9

Portal – ger dina elever språkliga verktyg för livet!

Portal svenska 7-9 är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska. Här hittar du inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. I grundboken finns ett utförligt block om lässtrategier och läsförståelse, konkreta råd inför att skriva och tala, och tips kring informationssökning och källkritik.

Portal för årskurs 7-9:

  • Uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska
  • Inspirerande och förklarande genomgångar och diskussionsfrågor
  • Förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas
  • Flexibelt och lätt att arbeta med ger eleverna språkliga verktyg för livet

Det här är Portal

Portal består av grundbok, digital elevträning med genomgångsfilmer och självrättande övningar, digitalt lärarmaterial med planeringsförslag och stöd i svenska som andraspråk. Och dessutom Portal vardagsgrammatik, framtagen speciellt för elever som läser svenska som andraspråk. 

För dig som vill arbeta helt digitalt:
Upptäck Gleerups digitala läromedel i svenska för 7-9