Betygstider närmar sig – bedömning och nationella prov

I veckan uppdagades att en del uppgifter och bedömningsunderlag för nationella proven i engelska för åk nio  och gymnasiet läckt ut. Att nationella prov blir kända bland eleverna i förväg har blivit allt vanligare den senaste tiden, enligt Skolverket.

Hur stor betydelse ska nationella prov  ha i den totala bedömningen? Frågor kring nationella prov och betygsättning återkommer ständigt i diskussionen.

Underlag för bedömning under hela läsåret
Lagom till skolstart kommer Gleerups med nya digitala läromedel i engelska 7-9, tyska 6-9 och franska 6-9. Här finns gott om underlag för bedömning, att använda under hela läsåret. Och till stor del är det uppbyggt som de nationella proven.  

– En av grundtankarna när vi började utveckla nya Gleerups engelska var att lärarna under terminens gång skulle ha många tillfällen att ge formativ feedback till eleverna. Vi uppmärksammades också på att många lärare efterlyser mer stöd i bedömningsarbetet, säger Hanna Oreborg, läromedelsutvecklare i engelska, Gleerups.

– Jag upplever att de nationella proven i engelska har varit ett bra sätt för oss som lärare att försäkra oss om att undervisningen ligger på rätt nivå. Med ett brett bedömningsunderlag i det läromedel man använder med sina elever, kan man som lärare under terminens gång känna sig trygg med att man är på rätt väg, fortsätter hon. 

Prova nya engelskan redan nu
Gleerups nya engelska 7-9 ersätter det digitala läromedel som finns idag. Här finns mycket att upptäcka: Breda teman ger många vinklar på samma ämne. Många interaktiva övningar och multimediala uppgifter tränar elevernas ”21st Century Skills”. Här hittar du också extramaterial för språkvals- och specialundervisningen och ett fylligt lärarmaterial som ger dig som lärare pedagogiskt och praktiskt stöd samt underlag för bedömning. Redan nu kan du prova utvalda delar av Gleerups nya engelska gratis i 30 dagar.

Prova nya ämnen
Till höstterminen kommer dessutom digitala läromedel i helt nya ämnen, Gleerups tyska och franska för 6-9. Redan nu kan du prova de delar som är färdiga gratis i 30 dagar.

Gleerups tyska 6-9 lotsar med hjälp av filmer, ljudklipp, bilder och texter dina elever in i vårt grannspråk tyska. Vi lär känna några ungdomar med skiftande bakgrund, som tar oss genom teman som skola, fritid, mat och media. Här finns ett omfattande lärarmaterial med lektionsförslag och underlag för bedömning. Passa på att prova Gleerups tyska

Gleerups franska 6-9 innehåller en stor mängd filmer, ljudklipp, bilder och texter. Gott om övningar på olika nivåer tränar de olika förmågorna. Fylligt lärarmaterial med lektionsförslag, filmmanus, grammatikpresentationer, förslag till kreativa projekt och underlag för bedömning. Passa på att prova Gleerups franska

Gleerups spanska 6-9 används redan av många lärare och innehåller lärarmaterial med lektionsförslag, grammatikpresentationer, videomanus, tester och underlag för bedömning. Passa på att prova Gleerups spanska.

27 Apr 2018