Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Åsa Brorsson är bland annat författare till Prima Matematik. Åsa Brorsson är matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.

 

Produkter av Åsa Brorsson