Hälso- och sjukvård 2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Hälso- och sjukvård 2 täcker in hela kursen Hälso- och sjukvård 2. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Hälso- och sjukvård 2, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Hälso- och sjukvård 2, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Vilka vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder finns vid akuta och andra sjukdomar?
Vad är smärta och smärtbehandling
Vilka etiska frågeställningar finns i samband med akuta och andra sjukdomar och rätten till en värdig död?
Vilket psykosocialt stöd finns vid kriser och existentiella frågor?
Hur hanteras dränage, stomi, kvarliggande respektive intermittent kateter?
Hur assisterar man vid undersökning och behandling?
Vad är pre- och postoperativ vård?
Vad finns det för energi-, närings- och vätskebehov vid sjukdom?
Vilket syfte, innehåll och genomförande har en vårdplanering?
Hur lindras symtom vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest?
Hur utvärderas, rapporteras och dokumenteras gjorda insatser?
Hur fungerar medicinskteknisk utrustning?
Vad har mobilisering för betydelse?
Vilken betydelse har bemötande och kommunikation?
Hur utförs Barn-HLR och S-HLR vuxen?
 
Hälso- och sjukvård 2, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande 

  • Artikelnr: 51106465
  • Sidor: 320
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Hälso- och sjukvård – för vård- och omsorgsutbildning

Hälso- och sjukvård 1 och 2

Hälso- och sjukvård 1 och 2 är läromedel för kurserna Hälso- och sjukvård 1 och 2 inom vård- och omsorgsutbildning. Serien består av ett läromedel per kurs och finns i form av elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 19, 2021
Lektör Matts Lindberg

[...] Läroboken Hälso- och sjukvård 2 är skriven av Anna-Lena Stenlund, Ulla Lundström, Maria Bengtsson och Maria Christidis. Alla fyra sjuksköterskor som samtidigt är pedagoger och vårdlärare. Boken visar med all önskvärd tydlighet hur yrket har uppgraderats och kvalificerats till vad det är idag. Den går i detalj igenom de olika områdena som undersköterskor stöter på i sina personliga yrkesval men är också en allmän genomgång av medicinska tillstånd som alla undersköterskor kan stöta på i sin verksamhet. Boken är rikt och pedagogiskt illustrerad och upplägget är smakfullt och läsvänligt med sina återkommande ordförklaringar och fokus på centrala medicinska begrepp. En fullmatad och fullödig lärobok.

Helhetsbetyg: 4/5