Hälso- och sjukvård 1, elevbok

Hälso- och sjukvård 1, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Hälso- och sjukvård 1 täcker in hela kursen Hälso- och sjukvård 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Hälso- och sjukvård 1, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Hälso- och sjukvård 1, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Hur kan folkhälsoarbete bedrivas på individ- grupp och samhällsnivå?
Hur kan frisk- och riskfaktorers påverka människors hälsa?
Hur kan hälso- och sjukvård utföras på vårdinrättningar eller i hemmet?
Vilka etiska frågeställningar finns det inom hälso- och sjukvård?
Hur hanteras människor i kris?
Hur utförs medicinsktekniska uppgifter som inte kräver formell kompetens?
Hur förhindras eller minimeras risken för trycksår?
Hur fungerar rehabilitering, habilitering och egenvård i vårdinrättning eller i hemmet?
Hur uppmärksammas förändringar i människors hälsotillstånd?
Hur fungerar system och rutiner för rapportering och dokumentation?
Vilket syfte har vårdplanering?
Hur används It som hjälpmedel inom hälso- och sjukvård?
Hur används medicinskteknisk och annan utrustning?
Hur kommunicerar man med hänsyn till individ och kultur?
Hur fungerar personcentrerad vård och interprofessionella samarbeten?
Hur utförs första hjälpen och Vuxen-HLR?
 
Hälso- och sjukvård 1, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande 

  • Artikelnr: 51106458
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Hälso- och sjukvård – för vård- och omsorgsutbildning

Hälso- och sjukvård 1 och 2

Hälso- och sjukvård 1 och 2 är läromedel för kurserna Hälso- och sjukvård 1 och 2 inom vård- och omsorgsutbildning. Serien består av ett läromedel per kurs och finns i form av elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 14, 2021
Lektör Matts Lindberg

[...] Undersköterskeyrket har professionaliserats under de senaste decennierna och kräver idag alltmer av såväl personliga som yrkesmässiga kvaliteter. Bevis härpå ger fyra sjuksköterskor i kursboken Hälso- och sjukvård som presenterar en god bild såväl av de positiva sidorna av yrket som vad som de facto krävs för att fylla ut yrkesrollen. Boken täcker de flesta aspekter av yrket och den fylligaste delen handlar naturligt nog om hälso- och sjukvårdsarbete men även andra viktiga kompetensområden som datorkunskaper, planering, akutvårdsinsatser, kommunikation och folkhälsoarbete. Förhoppningsvis är det fler som framöver vill utbilda sig till undersköterska, och Hälso- och sjukvård har med sin höga kvalitet dragit sitt strå till stacken. Den är pedagogisk och överskådlig, med spatiösa textsidor och återkommande repetitioner av begrepp, åtgärder och facktermer.

Helhetsbetyg: 4/5