Prefix Matematik 1a, digitalt läromedel, elev, 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Prefix är heltäckande digitala läromedel i matematik för gymnasiet. Läromedlen är anpassade efter de ämnes- och kursplaner som gäller från den 1 juli 2021.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Prefix Matematik 1a får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Varje område inleds med en startsida, där centralt innehåll presenteras och ofta någon inledande aktivitet finns för repetition eller för att skapa intresse. Det finns ibland inledande speluppgifter där grundläggande kunskaper testas. Därefter följer teoritexter, lösta exempel och en stor mängd övningsuppgifter i tre olika svårighetsnivåer. Varje område avslutas med olika diagnoser och tester.

Interaktivt och multimodalt
Samtliga uppgifter är interaktiva och något som är speciellt för Prefix Matematik 1a är att det finns förklarande filmer till samtliga lösta exempel och merparten av uppgifterna i läromedlet. Detta gör att eleverna inte kör fast så lätt och på så sätt frigörs tid för läraren. Dessutom finns filmer som förklarar hur man kan använda digitala verktyg i matematik. 

Tester och övningar
Efter varje avsnitt finns övningar som testar att eleven förstått teorin. Dessutom finns en stor mängd övningar på tre svårighetsnivåer samt diagnoser, tester och ösningsprov. Det finns också ”Mängdträning” där eleven kan träna ännu mer på grundläggande färdigheter. Detta gör att alla elever lätt kan hitta tillräckligt med uppgifter på den nivå som passar. En inbyggd räknare och grafritare (Desmos) underlättar i detta arbetet och gör en extern miniräknare överflödig.  I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd
Prefix Matematik 1a innehåller ett rikt lärarmaterial med pedagogiska tips, prov samt olika aktiviteter som kan delas ut till eleverna via det digitala läromedlet.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering

Teorin har en grundtext, sammanfattning och ibland ett fördjupningsavsnitt. Övningsuppgifterna finns i tre olika svårighetsnivåer och innehåller mycket film som förklarar lösningar till uppgifterna. Detta gör det lättare att individualisera och låta varje elev arbeta på den nivå som passar bäst.

Flexibelt planeringsverktyg
Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.  • Artikelnr : 51102917
Om serien
Prefix – matematik för gymnasium och vuxenutbildning

Prefix Matematik

Prefix är en serie digitala läromedel i matematik för gymnasium och vuxenutbildning som ger unika möjligheter till individanpassning. Det flexibla och varierande materialet underlättar inlärningen för alla dina elever. Här finns dessutom en rad smarta funktioner som sparar dyrbar lärartid och ger stöd vid bedömning.

  • Ger unika möjligheter till individanpassning. Prefix stöttar både de riktigt duktiga eleverna och de som inte greppat ett område. 
  • Flexibelt och varierande material underlättar inlärningen för alla dina elever. 
  • En rad smarta funktioner sparar dyrbar lärartid. 
  • Ger dig möjlighet att se vad var och en av dina elever gör och ge formativ bedömning löpande.

Digitala läromedel för Matematik 1a, 1b, 2b, 3b, 1c, 2c och 3c

I de digitala läromedlen hittar du teoritext, filmer, exempel, interaktiva övningar, spelmoment, diagnoser och pedagogiska sammanfattningar. Digitala hjälpmedel, så som Desmos-räknare och grafritare, finns integrerade i läromedlen, vilket gör en separat grafräknare överflödig. I serien finns ett läromedel per kurs som elev- respektive lärarversion. I lärarversionerna hittar du, utöver materialet som finns i elevversionerna, ett fylligt lärarmaterial med pedagogiska tips, prov, extra aktiviteter, laborationer och mycket mer.

Prefix för a-spåret

Prefix för b-spåret

Prefix för c-spåret