Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Tankar, känslor och beteenden är ett basläromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b på de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet.

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1 innehåller 4 delar:
Vad är psykologi?
Hur förklaras beteende?
Hur förklarar perspektiven olika tankar, känslor och beteenden?
Bedömning

Psykologins perspektiv psykoanalys, behaviorism och humanism, med tillämpningsområden, presenteras på ett överskådligt sätt och eleverna får lära sig hur man forskar och forskat inom psykologin både förr och nu. Utifrån olika teman, till exempel lycka, aggression, depression och kärlek får eleverna läsa om de för ämnet idag utmärkande perspektiven nämligen det biologiska, kognitiva och sociala.

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1 i korthet:
• tematiskt uppbyggd utifrån de psykologiska perspektiven
• förankrad i samtida vetenskap och ställer innehållet i relation till elevernas liv
• har en tydlig koppling till syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet
• psykologiska begrepp definieras i marginalen och bidrar till språkutveckling
• för effektiv inlärning finns det många övningar som levandegör det teoretiska.

  • Artikelnr: 40694935
  • Sidor: 336
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2017
Om serien
Tankar, känslor och beteenden – psykologi för gymnasium och vuxenutbildning

Tankar, känslor och beteenden – Psykologi

Tankar, känslor och beteenden är en läromedelsserie för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns tryckta och digitala läromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet.

Tankar, känslor och beteenden för Psykologi 1, 2a och 2b

Tankar, känslor och beteenden är förankrad i såväl samtida som traditionell vetenskap och ställer innehållet i relation till elevernas liv. Här finns en väldigt tydlig koppling till syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet. För effektiv inlärning finns det övningar som levandegör det teoretiska på ett ypperligt vis. 

För dig som vill arbeta digitalt!

Tankar, känslor och beteenden digitala läromedel är heltäckande läromedel, det ena för Psykologi 1 och det andra för Psykologi 2a och 2b. Här finns en rad smarta funktioner och extramaterial som underlättar både undervisning och inlärning. 

Likvärdig bedömning kräver likvärdigt innehåll

I betygstider handlar mycket om rättvisa och likvärdiga betyg. Men borde inte diskussionen även handla om innehållet i vår undervisning? Iaa Hedin, lärare och författare till läromedlet Tankar, känslor och beteenden i psykologi, tar upp vikten av ett rättvist och likvärdigt innehåll.

Källkritiskt arbete i psykologi

Hur får vi dagens gymnasieelever som redan är vana internetanvändare att också bli kritiska granskare? De nya skrivningarna i kursplanerna fokuserar på digital kompetens och på att bland annat stärka elevernas källkritiska förmåga. Läraren och författaren i psykologi Iaa Hedin delar med sig av erfarenheter och idéer.

Recensioner


[...] Författaren Iaa Hedin har lång erfarenhet av undervisning i psykologi. Utifrån ämnesplanens intentioner i psykologiämnet har hon utarbetat en lärobok med stor förankring inom det vetenskapliga studiet av människan. Psykologins framväxt beskrivs utifrån samhällsutvecklingen och de perspektiv som har störst aktualitet idag. [...] Det huvudsakliga innehållet beskriver olika beteenden, känslor och tankar med avsnitt som ligger i tiden för många elever: lycka, aggression, depression, kärlek, minne, stress och psykisk hälsa. På ett utmärkt sätt introduceras eleverna i psykologins forskningsmetoder och åtskilliga exempel på tidigare och aktuell forskning ges. Boken förmedlar genom ämnets tillämpningsområden förståelse för psykologins komplexitet, men också förmåga att kritiskt kunna granska teorier, studier och perspektivens förklaringsmodeller. Det är en utmärkt pedagogisk text och en layout som inspirerar till kunskaper, förståelse och kritiskt tänkande.

Publicerat i BTJ-häftet nr 24, 2017
Lektör Margareta Fridstjerna