Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Tankar, känslor och beteenden är ett basläromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b på de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet.

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b innehåller sex kapitel för kurs 2a:
Vad är psykologi?
Psykologi och förändringar i samhället
Utvecklingspsykologi
Personlighetspsykologi
Klinisk psykologi
Bedömning

För kurs 2b finns fem fördjupningsområden: arbetspsykologi, ekonomisk psykologi, idrottspsykologi, miljöpsykologi och rättspsykologi. I lärarmaterialet finns ytterligare möjlighet till fördjupningar.

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b i korthet:
• ger genomgående en bild av psykologisk forskning
• förankrad i såväl samtida som traditionell vetenskap och ställer innehållet i relation till elevernas liv
• har en tydlig koppling till syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet
• psykologiska begrepp definieras i marginalen och bidrar till språkutveckling
• för effektiv inlärning finns det övningar som levandegör det teoretiska.

  • Artikelnr: 51100593
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2018
Om serien
Tankar, känslor och beteenden – psykologi för gymnasium och vuxenutbildning

Tankar, känslor och beteenden – Psykologi

Tankar, känslor och beteenden är en läromedelsserie för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns tryckta och digitala läromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet.

Tankar, känslor och beteenden för Psykologi 1, 2a och 2b

Tankar, känslor och beteenden är förankrad i såväl samtida som traditionell vetenskap och ställer innehållet i relation till elevernas liv. Här finns en väldigt tydlig koppling till syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet. För effektiv inlärning finns det övningar som levandegör det teoretiska på ett ypperligt vis. 

För dig som vill arbeta digitalt!

Tankar, känslor och beteenden digitala läromedel är heltäckande läromedel, det ena för Psykologi 1 och det andra för Psykologi 2a och 2b. Här finns en rad smarta funktioner och extramaterial som underlättar både undervisning och inlärning. 

Likvärdig bedömning kräver likvärdigt innehåll

I betygstider handlar mycket om rättvisa och likvärdiga betyg. Men borde inte diskussionen även handla om innehållet i vår undervisning? Iaa Hedin, lärare och författare till läromedlet Tankar, känslor och beteenden i psykologi, tar upp vikten av ett rättvist och likvärdigt innehåll.

Källkritiskt arbete i psykologi

Hur får vi dagens gymnasieelever som redan är vana internetanvändare att också bli kritiska granskare? De nya skrivningarna i kursplanerna fokuserar på digital kompetens och på att bland annat stärka elevernas källkritiska förmåga. Läraren och författaren i psykologi Iaa Hedin delar med sig av erfarenheter och idéer.

Recensioner

[...] I linje med 2018 års läroplan och ämnesplanen i psykologi inleds boken med tre aktuella områden inom teknologi, digitalisering och globala förändringar. Sedan följer kapitel om utvecklings-, personlighets- och klinisk psykologi. De vetenskapliga perspektiv som präglar framställningen är det biologiska, det kognitiva och det sociala perspektivet. I den andra delen av boken, som tillhör kursen Psykologi 2b, finns ett antal tillämpningsområden, som valts för olika program på gymnasiet. Bedömningskriterier för kurserna 2a och 2b beskrivs efter respektive avsnitt. Bokens teman och pedagogiska upplägg berör aktuell forskning och nutida frågeställningar. Layouten är utomordentlig med bildmaterial, tabeller och rutor för reflektion och kritisk granskning. En utmärkt lärobok för målgruppen.

Publicerat i BTJ-häftet nr 3, 2019
Lektör Margareta Fridstjerna