Nästa steg, Svenska som andraspråk 2
Prova

Nästa steg, Svenska som andraspråk 2

Av Yvonne Hedman,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Nästa steg 2 är ett heltäckande läromedel i Svenska som andraspråk 2 för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Nästa steg 2 går igenom litteraturhistorien från antiken till arbetarförfattarna. Det finns också rejäla kapitel om att tala, att skriva och språklig variation. Tydliga genomgångar, förklaringar av ord i marginalen och mängder av övningar hjälper dina elever att förstå det de läser och greppa det svenska språket. 

Nästa steg 2 fungerar utmärkt att använda i sin helhet, från början till slut, eller i den ordning du själv föredrar. Materialet fungerar även bra för självstudier. Det är användbart och flexibelt! 

Nästa steg 2 i korthet:
- kronologisk och gedigen litteraturhistoria
- kapitel om att tala, att skriva och språklig variation
- ordförklaringar och övningar stöttar eleverna

 • Artikelnr: 51104805
 • Sidor: 336
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2021
 • Extramaterial
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 14, 2021
  Lektör Agneta Wirberg

  [...] Boken är avsedd för Svenska som andraspråk 2 på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Litteraturhistorien gås igenom från antiken till arbetarförfattarna, över renässansen, upplysningstiden, romantiken och realismen. Kapitlen tar upp teman som tala, skriva och diskutera med övningar och förslag på att läsa mer, titta på videomaterial och lyssna till audiomaterial. Även språkvariationer tas upp. Boken avslutas med ett avsnitt med språkliga övningar inom områden som kan vara kluriga för andraspråkstalare. Ordförklaringar ges i marginalen och läsförståelsefrågor efter varje kapitel. Boken kan studeras från början till slut, eller i den kapitelordning som läraren eller den studerande föredrar. Den passar således även bra för självstudier. Det är ett snyggt, överskådligt, innehållsrikt och inspirerande material. Boken är försedd med text- och bildförteckning samt register. 

  Helhetsbetyg: 4/5                  

Nästa steg - svenska som andraspråk för gymnasieskolan

Nästa steg

Nästa steg är heltäckande läromedel i Svenska som andraspråk för gymnasieskola och vuxenutbildning. I serien finns såväl tryckta som digitala läromedel, så att du kan välja den form som passar just dig och dina elever.

Mer om serien