Språket och berättelsen 1, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Språket och berättelsen är en läromedelsserie i svenska för gymnasiets högskoleförberedande program. Här kombineras det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Språket och berättelsen 1 är ett läromedel för gymnasiekursen Svenska 1 som består av två tydliga delar. Den första delen utgår från klassiska teman med skönlitterära texter och varierande uppgifter som tränar läsförståelse, ordkunskap och språkriktighet samt bjuder in till vidare diskussioner kring temat. Temadelen är en utmärkt ingång till svenskkursens innehåll, och till elevernas läslust. Den andra delen går igenom kursens språkliga innehåll. Här finns till exempel skrivträning, muntlig framställning, grammatik och språksociologi. Läromedlet fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål. 

I denna andra upplaga har läromedlet utökats med ett avsnitt om källkritik och upphovsrätt. Vilket svarar mot den revidering som gjorts av ämnesplanen för Svenska 1 vilken trädde i kraft den 1 juli 2017. 

Språket och berättelsen 1 i korthet:
• för gymnasiekursen Svenska 1
• kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten
• fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål

  • Artikelnr : 40697110
  • Sidor : 328
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2017

Så utvecklas elevernas formella skrivande och analysförmåga

Författarna till Språket och berättelsen delar med sig av sina tankar och idéer
Om serien
Språket och berättelsen – svenska för gymnasium och vuxenutbildning

Språket och berättelsen – Svenska

Språket och berättelsen är i läromedelsserie i svenska för gymnasium och vuxenutbildning. Läromedlen är utvecklade för de högskoleförberedande programmen och kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen, samt teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten. Serien består av tryckta och digitala läromedel för kurserna Svenska 1-3.

Språket och berättelsen för Svenska 1-3

  • Innehåller välvalda skönlitterära texter som väcker elevernas intresse
  • Svarar väl mot de kriterier som framställs i kursplanerna
  • Innehåller många övningar som tränar elevernas färdigheter i svenska
  • Med teoriavsnitt som går igenom kursernas språkliga moment
  • Ger dig möjlighet att välja hur du vill arbeta – du kan välja och vraka ur läromedlet eller följa ett genomtänkt upplägg från start till mål. Du får ett stort stöd och stor frihet på samma gång

För dig som vill arbeta digitalt!

Språket och berättelsen digitalt läromedel är ett heltäckande läromedel i svenska för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3. Elevversionerna innehåller välvalda skönlitterära texter, en rad interaktiva övningar, digitala tidslinjer som illustrerar de litterära epokerna och mycket mer. Lärarversionen innehåller dessutom tips och råd kring hur du kan arbeta med materialet, extraövningar, länksamlingar och facit till alla övningar. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck själv!

Recensioner

[...] Den första delen är en temadel med åtta skönlitterära texter från olika delar av världen och från olika tider. Både teman och texter är väl valda och kan utmana och intressera elever. Övningar som tillhör varje kapitel ger eleven möjlighet att närläsa, tolka och diskutera innehållet, liksom att utveckla och ge insikter i språket i relation till texten. Den andra delen ger insikter i retorik, språkliga strukturer och grammatik samt kunskap om olika texttyper. Relevanta övningar ingår. Läromedlet är välstrukturerat och innehållsligt genomarbetat med ämnesplanens riktlinjer i fokus. [...]

Publicerades i BTJ-häftet nr 3, 2018
Lektör Catarina Economou