Språket och berättelsen 3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Språket och berättelsen är en läromedelsserie i svenska för gymnasiets högskoleförberedande program. Här kombineras det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Språket och berättelsen 3 innehåller fyra avsnitt:
Den vetenskapliga texten
Retorik och talekonst
Att tolka och analysera
Svenska språkets historia

Ett läromedel för gymnasiekursen Svenska 3. Här behandlas kursens olika moment, och särskilt fokus ligger på litterär analys samt vetenskapligt skrivande. Eleverna får lära sig några vanliga litterära analysmodeller, som till exempel feministisk och biografisk läsning. Dessa tekniker tillämpas i tydliga exempelanalyser, och tränas sedan med hjälp av noveller, dikter och många konkreta övningar. Den vetenskapliga texttypen får rejält utrymme och boken går igenom hypotes, frågeställning och slutsats, liksom disposition och källhantering. Läromedlet fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål.   

Språket och berättelsen 3 i korthet:
• för gymnasiekursen Svenska 3
• kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten
• fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål

  • Artikelnr : 40695239
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2017

Så utvecklas elevernas formella skrivande och analysförmåga

Författarna till Språket och berättelsen delar med sig av sina tankar och idéer
Om serien
Språket och berättelsen – svenska för gymnasium och vuxenutbildning

Språket och berättelsen – Svenska

Språket och berättelsen är i läromedelsserie i svenska för gymnasium och vuxenutbildning. Läromedlen är utvecklade för de högskoleförberedande programmen och kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen, samt teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten. Serien består av tryckta och digitala läromedel för kurserna Svenska 1-3.

Språket och berättelsen för Svenska 1-3

  • Innehåller välvalda skönlitterära texter som väcker elevernas intresse
  • Svarar väl mot de kriterier som framställs i kursplanerna
  • Innehåller många övningar som tränar elevernas färdigheter i svenska
  • Med teoriavsnitt som går igenom kursernas språkliga moment
  • Ger dig möjlighet att välja hur du vill arbeta – du kan välja och vraka ur läromedlet eller följa ett genomtänkt upplägg från start till mål. Du får ett stort stöd och stor frihet på samma gång

För dig som vill arbeta digitalt!

Språket och berättelsen digitalt läromedel är ett heltäckande läromedel i svenska för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3. Elevversionerna innehåller välvalda skönlitterära texter, en rad interaktiva övningar, digitala tidslinjer som illustrerar de litterära epokerna och mycket mer. Lärarversionen innehåller dessutom tips och råd kring hur du kan arbeta med materialet, extraövningar, länksamlingar och facit till alla övningar. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck själv!

Recensioner

Språket och berättelsen är ett läromedelspaket i svenska på gymnasiets högskoleförberedande program. I del tre avhandlas den vetenskapliga texten, retorik och talekonst, att tolka och analysera och svenska språkets historia – centrala moment enligt läroplanen. Läromedlet har en enkel och ren layout som gör det lätt att ta till sig. Det är lagom med diskussions- och instuderingsfrågor. Boken kan användas från pärm till pärm eller i den ordning den pedagogiska uppläggningen yrkar. [...] Text- och bildmaterial ser ut att vara väl valt och balanserat. Litterära termer och begrepp förklaras. Register samt bild- och textförteckning finns. Krångligare än så här behöver det inte vara. [...]

 BTJ-häftet nr 19, 2017, Jonas Herrlin