Språket och berättelsen 3, digitalt läromedel, elev, 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Språket och berättelsen är heltäckande digitala läromedel för kurserna Svenska 1, 2 och 3. Serien är framtagen för de högskoleförberedande programmen och sätter läsförståelsen i centrum. 


Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Språket och berättelsen 3 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet går igenom alla kursens moment, och fokuserar särskilt på litterär analys samt vetenskapligt skrivande. Eleverna får lära sig några vanliga litterära analysmodeller, som till exempel feministisk läsning och biografisk läsning. Den vetenskapliga texttypen får rejält utrymme och boken går igenom hypotes, frågeställning och slutsats, liksom disposition och källhantering.

Interaktivt och multimodalt 
De många bilderna och interaktiva övningarna är ett bra stöd i inlärningen och de digitala tidslinjerna illustrerar de litterära epokerna på ett konkret och överskådligt sätt.

Tester och övningar 
Självrättande tester och övningar ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd 
Språket och berättelsen 3 innehåller ett gediget lärarmaterial som ger tips och råd kring hur du kan arbeta med materialet och täcka in målen ur ämnesplanen. Materialet innehåller även extraövningar, länksamlingar och facit till alla övningarna.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
I Språket och berättelsen 3 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr : 40695260

Så utvecklas elevernas formella skrivande och analysförmåga

Författarna till Språket och berättelsen delar med sig av sina tankar och idéer
Om serien
Språket och berättelsen – svenska för gymnasium och vuxenutbildning

Språket och berättelsen – Svenska

Språket och berättelsen är i läromedelsserie i svenska för gymnasium och vuxenutbildning. Läromedlen är utvecklade för de högskoleförberedande programmen och kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen, samt teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten. Serien består av tryckta och digitala läromedel för kurserna Svenska 1-3.

Språket och berättelsen för Svenska 1-3

  • Innehåller välvalda skönlitterära texter som väcker elevernas intresse
  • Svarar väl mot de kriterier som framställs i kursplanerna
  • Innehåller många övningar som tränar elevernas färdigheter i svenska
  • Med teoriavsnitt som går igenom kursernas språkliga moment
  • Ger dig möjlighet att välja hur du vill arbeta – du kan välja och vraka ur läromedlet eller följa ett genomtänkt upplägg från start till mål. Du får ett stort stöd och stor frihet på samma gång

För dig som vill arbeta digitalt!

Språket och berättelsen digitalt läromedel är ett heltäckande läromedel i svenska för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3. Elevversionerna innehåller välvalda skönlitterära texter, en rad interaktiva övningar, digitala tidslinjer som illustrerar de litterära epokerna och mycket mer. Lärarversionen innehåller dessutom tips och råd kring hur du kan arbeta med materialet, extraövningar, länksamlingar och facit till alla övningar. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck själv!