Hållbar skolbiblioteksutveckling
Prova

Hållbar skolbiblioteksutveckling

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
På våra skolor runt om i Sverige råder det stora skillnader gällande kompetent bemanning och verksamhet på skolbiblioteken. Det är starkt kopplat till en generell brist på förståelse av skolbibliotekets funktion och potential hos huvudmän, rektorer, lärare och skolbibliotekarier. 

Hållbar skolbiblioteksutveckling ger dig som arbetar med skolutveckling insikt i skolbibliotekets unika förutsättningar att tillsammans med övrig skolpersonal stärka och utveckla elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Boken ger både teoretiska perspektiv och konkreta exempel på hur ni kan organisera skolbiblioteket för störst effekt och avtryck i verksamheten. Genom att se skolbibliotekets verksamhet som en självklar del av det systematiska kvalitetsarbetet blir det också hållbart i längden.  

Maria Schedvin är skolbiblioteksutvecklare i Malmö stad. Hon har bred kunskap och erfarenhet kring att bygga en hållbar skolbiblioteksverksamhet från grunden som en aktiv och given del i skolans vardag och utveckling.

 • Artikelnr: 51105147
 • Sidor: 104
 • Upplaga: 1.6
 • Utgivningsår: 2020
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 24, 2021
  Lektör Carola Forslund

  Hållbar skolbiblioteksutveckling är en handbok för den som vill utveckla och skapa en hållbar skolbiblioteksverksamhet. Den ger kunskap i skolbibliotekets möjligheter att tillsammans med övrig skolpersonal stärka och utveckla elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Förutom de teoretiska perspektiven får läsaren också konkreta råd och handfasta verktyg för hur man kan bygga upp, organisera och utveckla skolbiblioteksverksamheten. [...] För den som är ny i skolbiblioteksyrket är detta en utmärkt introduktion. Även skolbibliotekarier med många år i yrket hittar mycket matnyttigt i boken, dock mer av översiktlig än fördjupande karaktär. Främst är detta dock en lättläst, lättillgänglig och användbar bok om skolbibliotekets uppbyggnad, organisation, funktion och roll som är perfekt att sätta i händerna på skolchefer, rektorer och politiker [...]

  Helhetsbetyg: 5/5

Digital skola - en serie titlar om skolans digitalisering

Konkreta handböcker från Gleerups

Frågan om skolans digitalisering är månfacetterad, komplex och mer aktuell än någonsin. Digitaliseringen är till för att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen med utbildningen. För att detta ska lyckas måste såväl teknik som strategi och arbetsmiljö vara på plats, liksom en kultur av att kollegialt dela med sig av arbete och resultat inom och mellan skolor. Här hittar du en serie konkreta handböcker från Gleerups som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.