Att leda i förändring
Prova

Att leda i förändring

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Att vara ledare i en förändringsprocess kräver en tydlig riktning, en stark övertygelse och en förmåga att entusiasmera.

Arja Holmstedt Svensson var förvaltningschef i Falkenbergs kommun vid genomförandet av en dator till varje elev från 2007 och framåt. Detta är hennes berättelse om uppdraget och utmaningarna. Från uppstart till genomförande, från vision till implementering.

Vi får följa arbetet med politiker, rektorer och lärare, i medgång och i motgång. Till projektet kopplades forskare som följde processen, och vi får ta del av deras slutsatser. De konkreta exemplen från Falkenbergs kommun kompletteras med teorier kring förändring och ledarskap. Genom hela boken ser vi händelserna genom förvaltningschefens ögon. Det är en personligt hållen text, skriven av en person som varit med på hela resan.

Att leda i förändring tar dig med bakom kulisserna. Det är en bok för alla som är intresserade av förändringsarbete.

Arja Holmstedt Svensson arbetade som förvaltningschef i Falkenberg mellan maj 2007 och september 2015. Idag håller hon föreläsningar om förändringsledarskap och digital skola.

  • Artikelnr: 40692610
  • Sidor: 96
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2016
  • Recensioner

    Intervju med bokens författare Arja Holmstedt Svensson i Skolporten nr 5 2016

Digital skola - en serie titlar om skolans digitalisering

Konkreta handböcker från Gleerups

Frågan om skolans digitalisering är månfacetterad, komplex och mer aktuell än någonsin. Digitaliseringen är till för att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen med utbildningen. För att detta ska lyckas måste såväl teknik som strategi och arbetsmiljö vara på plats, liksom en kultur av att kollegialt dela med sig av arbete och resultat inom och mellan skolor. Här hittar du en serie konkreta handböcker från Gleerups som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.