Upphandla för utveckling

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Upphandla för utveckling är en bok i serien Digital skola – från vision till verklighet. Den vänder sig i huvudsak till skolledare, rektorer, IKT-pedagoger som har övergripande ansvar för skolans digitalisering. Det är också en bok för IT-strateger och upphandlingsansvariga som på ett eller annat sätt är inblandade i upphandlingsprocesser kring digitala pedagogiska verktyg i skolan. Upphandla för utveckling är ett konkret verktyg i upphandlingsprocessen, men med ett tydligt fokus på skolutvecklingsfrågor.

Skolans digitalisering innebär stora investeringar. Samtidigt är det en stor utmaning för verksamheten att agera beställare. Särskilt när dessa inte bara ska lösa försörjningsproblem, utan också bidra till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. När Kristina Björn som IT-strateg för Falkenbergs skolor första gången fick ansvar för en sådan upphandling hade hon god kännedom om verksamheten, men få kunskaper om hur man genomför en upphandling med utveckling och effektmål i fokus. Det krävdes mycket ödmjukhet, samarbete och lärande för att lösa uppdraget. Idag hör Kristina till de som verkligen gått på djupet kring upphandling
för digital skola ur ett verksamhets- och utvecklingsperspektiv.

Upphandla för utveckling ger dig den grundläggande orientering kring upphandling för digital skola
som Kristina själv en gång saknade. Boken sätter upphandling som medel för utveckling i fokus och
behandlar bland annat ledarskaps- och kompetensfrågor, upphandlingsarbetets olika faser och förfrågningsunderlagets innehåll. Allt kryddat med konkreta tips om vad man kan och bör tänka på när man vill upphandla för utveckling.

Författaren Kristina Björn tillhör pionjärerna kring skolans digitalisering. Med erfarenhet som bland annat IT-strateg och kvalitetschef verkar hon idag som processledare, rådgivare och föreläsare med fokus på digitalisering, upphandling, strategiskt ledarskap och skolutveckling.

 

  • Artikelnr : 40695390
  • Sidor : 128
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2017