Portal - basläromedel i svenska för 7-9

Portal – ger dina elever språkliga verktyg för livet!

Portal svenska 7-9 är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska. Här hittar du inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. I grundboken finns ett utförligt block om lässtrategier och läsförståelse, konkreta råd inför att skriva och tala, och tips kring informationssökning och källkritik.

Portal för årskurs 7-9:

  • Uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska
  • Inspirerande och förklarande genomgångar och diskussionsfrågor
  • Förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas
  • Flexibelt och lätt att arbeta med ger eleverna språkliga verktyg för livet

Portals olika delar

Portal består av grundboken, elevwebb med genomgångsfilmer och självrättande övningar, lärarwebb med planeringsförslag och svenska som andraspråks-stöd. Och dessutom Portal vardagsgrammatik, framtagen speciellt för elever som läser svenska som andraspråk. 

För dig som vill arbeta helt digitalt:
Upptäck Gleerups digitala läromedel i svenska för 7-9

VIDEO

Tips om hur du förbereder dina elever för NP i svenska

Portals författare tipsar om hur dina elever med hjälp av Portal kan repetera inför nationella proven i svenska.

PEDAGOGISK INSPIRATION

Syftet med lässtrategierna är inte lässtrategierna

Magnus Johansson, en av författarna till Portal, skriver om läsförståelse och lässtrategier.