Tankar, känslor och beteenden – psykologi för gymnasium och vuxenutbildning

Tankar, känslor och beteenden – Psykologi

Tankar, känslor och beteenden är en läromedelsserie för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns tryckta och digitala läromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet.

Tankar, känslor och beteenden för Psykologi 1, 2a och 2b

Tankar, känslor och beteenden är förankrad i såväl samtida som traditionell vetenskap och ställer innehållet i relation till elevernas liv. Här finns en väldigt tydlig koppling till syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet. För effektiv inlärning finns det övningar som levandegör det teoretiska på ett ypperligt vis. 

För dig som vill arbeta digitalt!

Tankar, känslor och beteenden digitala läromedel är heltäckande läromedel, det ena för Psykologi 1 och det andra för Psykologi 2a och 2b. Här finns en rad smarta funktioner och extramaterial som underlättar både undervisning och inlärning. 

Likvärdig bedömning kräver likvärdigt innehåll

I betygstider handlar mycket om rättvisa och likvärdiga betyg. Men borde inte diskussionen även handla om innehållet i vår undervisning? Iaa Hedin, lärare och författare till läromedlet Tankar, känslor och beteenden i psykologi, tar upp vikten av ett rättvist och likvärdigt innehåll.

Källkritiskt arbete i psykologi

Hur får vi dagens gymnasieelever som redan är vana internetanvändare att också bli kritiska granskare? De nya skrivningarna i kursplanerna fokuserar på digital kompetens och på att bland annat stärka elevernas källkritiska förmåga. Läraren och författaren i psykologi Iaa Hedin delar med sig av erfarenheter och idéer.