Så hjälper du dina flerspråkiga elever på distans

Plötsligt har hela skolsverige ställts inför en helt oväntad situation. Från en dag till en annan ska vi ställa om från den undervisning vi är vana vid, till undervisning på distans. Hur säkerställer vi att distansundervisningen inkluderar även flerspråkiga elever?  

För gymnasieskolorna är det redan verklighet, för grundskolorna pågår i skrivande stund ett intensivt förberedelsearbete för att eventuellt kunna bedriva undervisningen på distans. Likvärdig och tillgänglig undervisning är självklart alltid viktigt men när undervisning sker på distans är det alldeles extra viktigt. För nyanlända elever som behöver extra hjälp blir distansundervisning en extra utmaning. Alla elever oavsett modersmål ska kunna följa undervisningen och ha möjlighet att lära på distans. 

Fem tips på hur du skapar möjligheter för flerspråkiga elever
Här får du fem tips på hur du med hjälp av Gleerups digitala läromedel kan skapa olika möjligheter för dina elever att arbeta flexibelt, oavsett språklig bakgrund och därmed stötta nyanlända elever och ett flerspråkigt klassrum även vid distansundervisning. 

Flerspråkiga filmer

Både lärare och elever erbjuds flerspråkiga filmer på elevens modersmål direkt i Gleerups digitala läromedel. Begreppafilmerna är korta filmer som med utgångspunkt i det centrala innehållet ger förförståelse och förklarar nyckelbegrepp i NO och SO för åk 7-9.

Filmerna är framtagna i samarbete med ILT Inläsningstjänst och finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja.* 
Titta på en Begreppafilm 

Begreppaguider på modersmål 

I flera av Gleerups digitala läromedel hittar du Begreppaguider (tidigare studiestöd på modersmål) integrerat. Begreppaguiden är en inläst pedagogisk bearbetning som förklarar innehållet på elevens modersmål.* 
Läs mer och se en detaljerad förteckning över vilka ämnen och på vilka språk Begreppaguiderna finns
 

Översätt till annat språk 

Med hjälp av Google Translate kan du översätta ditt digitala läromedel till ett annat språk om du jobbar i Google Chrome. 

Dessutom finns Googles översättningsverktyg integrerat direkt i samtliga läromedel, vilket förenklar möjligheten att översätta texten. Översättningen går även att lyssna på med talsyntes på respektive språk. 
Så använder du översättningsverktyget 

Så översätter du med Google Translate

Lägg till eget material 

Om elevernas språkliga bakgrund är väldigt heterogen och det finns behov av stöd i många olika språk är funktionen att lägga till eget material i Gleerups digitala läromedlet en fantastisk resurs. 

Som lärare kan du lägga till vilket material som helst och individanpassa för enskilda elever. Eleven får då sitt studiestöd där det hör hemma, i direkt anslutning till läromedelstexten.
Så lägger du till och delar eget material

Föräldraguide på arabiska och engelska

Vid distansundervisning och när elever loggar in hemifrån blir stöd från vårdnadshavare ännu viktigare. 

För att snabbt komma igång med digitala läromedel har vi tagit fram en sida med hjälp till elever och föräldrar. Här finns vanliga frågor och svar om Gleerups digitala läromedel, instruktionsfilmer och en föräldraguide som också finns översatt till arabiska och engelska. 
Hjälp till föräldrar och elever

*Tjänsten kräver att skolan har licens hos ILT inläsningstjänst. Vill din kommun testa Begreppa kostnadsfritt terminen ut, direkt i Gleerups digitala läromedel? Kontakta då therese.wistedt@inlasningstjanst.se

31 Mar 2020