Kunniga handledare är A och O i VFU!

VFU-handledaren är avgörande för att studenterna ska få en helhetsbild av läraryrket och utveckla sitt yrkeskunnande. Att kunna synliggöra relationen mellan teoretiskt och praktiskt yrkeskunnande och hjälpa lärarstudenterna att bygga samman de två är en viktig del i uppdraget. Den nya upplagan av VFU-handboken är en konkret och efterfrågad pusselbit som fungerar som en brygga mellan teori och praktik. Vi fick en pratstund med två av författarna, Bengt- Olov Molander och Karim Hamza.

Varför passar boken så bra på VFU-handledarutbildningar?

– Boken ger ett konkret stöd för att diskutera undervisningens problematik och dilemman med studenter genom sitt upplägg, där konkreta fall från undervisningen behandlas i ljuset av utbildningsvetenskaplig teori. Detta är ju en viktig del av VFU-handledarutbildningen – att förbereda VFU-handledarna så att studentens möte med skolans verklighet hänger ihop med utbildningens teori. 

– Studenterna kommer till VFU:n med teoretiska kunskaper i didaktik och andra utbildningsvetenskapliga ämnen, och dessa kunskaper ska nu prövas i skarpt läge. Här är VFU-handledaren avgörande för studenternas möjligheter att få en helhetsbild av läraryrket, och hur teori och praktik samverkar. Vår bok kan ge VFU-handledaren ett stöd i den dagliga handledningen, genom att peka på sätt att knyta de utmaningar som diskuteras till mer generella lärarkunskaper. 

Hur är boken upplagd?

– Målsättningen har varit att skriva en bok som visar hur man kan tänka teoretiskt om olika aspekter på undervisning, och som ligger nära konkreta situationer som händer i VFU. Utgångspunkten för boken är konkreta situationer som både studenter och handledare känner igen sig i, och som går att relatera till det studenten är med om under sin VFU. 

– Kapitlen behandlar områden som sociala relationer, hur man skapar engagemang och intresse, hur man förklarar ämnesinnehåll och hur man kan planera för en serie av lektioner. Utifrån konkreta situationer lyfts teoretiska perspektiv in. Det finns därmed ett stöd för handledare att utgå från konkreta situationer som grund för att resonera om hur man kan förstå situationer men också att lyfta dessa till en mer generell nivå. 

Har ni fått några reaktioner från VFU-handledare som läst boken?

– Ja, en erfaren VFU-handledare sa efter att ha läst boken: ”Jaha, är det det här jag gör? Ja, jag känner igen mycket av beskrivningarna, men nu fick jag ord på vad jag faktiskt gör i undervisningen.” En skicklig lärare vet av erfarenhet vad som fungerar och inte i ett klassrum utan att det behöver dokumenteras i skrift. För den här läraren gav boken ett språk och strukturella ramar för att prata om undervisning och situationen i klassrummet med en student som saknar just erfarenheten. 

– En annan kommentar har varit att boken ger möjlighet att resonera om problematik i undervisning utan att behöva sätta alltför skarpt fokus på studentens egen undervisning. Det som skulle kunna uppfattas som en personlig kritik, kan ersättas med hänvisning till ett kapitel och den diskussion om till exempel sociala relationer i klassrummet som förs där. Utifrån en sådan mer allmän – och ofarligare – diskussion, kan man som VFU-handledare lättare knyta an till aktuella utmaningar i studentens egen undervisning.
 

Bokens författare

Författarna är Bengt-Olov Molander, Karim Hamza och Britt Jakobson, alla docenter i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om VFU-handboken, 2 uppl 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

26 Maj 2023