Arkad Återberättade klassiker

Arkad Återberättade klassiker

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-05-27
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Arkad är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för högstadiet som både stöttar och utmanar eleverna när det gäller att tala, lyssna, läsa och skriva. 
 

Läsförståelse och litteraturhistoria i en och samma bok! I Arkad återberättade klassiker, läsförståelse och litteraturhistoria hittar du just det. Här får eleverna möta många av den västerländska litteraturhistoriens spännande personer och de epoker verken har kommit till i. Varje kapitel inleds med ett uppslag där epoken kort presenteras. Därefter följer oftast tre återberättade romaner. Språket är förhållandevis enkelt och på så sätt tillgängligt för eleverna. I marginalen finns ordförklaringar och andra kommentarer till texten. Tanken är att eleverna ska kunna läsa texterna på egen hand, men de lämpar sig också mycket bra för gemensam läsning i klassrummet. Till varje text finns "Arbeta med texten" med övningar under rubrikerna
•    Vad handlar det om?
•    Tänk vidare och diskutera
•    Ord och uttryck
 

Svensk litteraturhistoria presenteras i ett separat lite längre avsnitt, i vilket det också görs kopplingar till svenska språkets historia.
 

Genom att arbeta med Arkad Återberättade klassiker, läsförståelse och litteraturhistoria tränar sig eleverna på att se kopplingar mellan upphovsperson, tid och andra texter. De får även göra kopplingar till egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
 

Arkad Återberättade klassiker, läsförståelse och litteraturhistoria 
•    ger dina elever läsförståelseträning parallellt med kunskaper om litterära klassiker
•    utvecklar elevernas ordförråd
•    har all litteraturhistoria samlad på ett ställe


 

 • Artikelnr: 51110592
 • Sidor: 96
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2024
Om serien
Arkad – svenska och svenska som andraspråk för 7-9

Arkad – svenska och svenska som andraspråk

Arkad Svenska/Svenska som andraspråk är ett nytt basläromedel som både stöttar och utmanar eleverna i att tala, lyssna, läsa och skriva. Stort fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande.

 • Ger en bra grund att bygga undervisningen kring, med genomgångar och övningar som varvas
 • Betonar den gemensamma läsningen och det gemensamma skrivandet
 • Struktur och tydlig progression, för både svenska och svenska som andraspråk
 • Lättarbetad och inspirerande stadiebok med allt samlat på ett ställe

Mycket välskrivna texter med bra övningar. Utmärkt med ett läromedel som kan användas genom hela högstadiet!

Mårten Nyström, Sundbyskolan, Spånga

Fokus på berättande texter och sakprosatexter

Arkad grundbok består av tre stora block:

 • Tala, lyssna och samtala
 • Skönlitterära texter
 • Sakprosatexter

Fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter.  Samtal och diskussion ges stort utrymme, och eleverna får guidning i att ”läsa och skriva för att lära”. I Arkad digital elevträning finns sammanfattningsfilmer och självrättande övningar, och i Arkad digitalt lärarmaterial finns allt lärarstöd och kopieringsunderlag.

Bläddra i smakprov av Arkad basbok 

Genomgångar, övningar, modelltexter och uppgifter

 Arkad basbok har en tydlig arbetsgång och progression. Varje kapitel innehåller:

 • genomgångar som är tydliga och stöttande, men också lyfter det lustfyllda i språket
 • övningar som ofta innehåller gemensamma och lärarledda aktiviteter
 • modelltexter till alla texttyper, som fungerar som målbilder för elevernas eget skrivande
 • avslutande uppgifter som kan användas för bedömning.