Arkad Sv/Sva Högstadiet, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Arkad Sv/Sva Högstadiet, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Arkad är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för högstadiet som både stöttar och utmanar eleverna när det gäller att tala, lyssna, läsa och skriv. 
 

Arkad Sv/Sva högstadiet Digitalt lärarmaterial är ett komplement till den tryckta boken, Arkad Svenska/Svenska som andraspråk högstadiet Grundbok. Det digitala lärarmaterialet innehåller allt som finns i den digitala elevträningen. Dessutom innehåller den det du är van att hitta i en lärarhandledning och lite till. Här finns bland annat:
•    en kort presentation av respektive kapitel 
•    kommentarer och ibland facit till övningarna som kräver det
•    pdf:er för utskrift
•    kommentarer till de avslutande uppgifterna. 

Du som lärare behöver en egen licens till det digitala lärarmaterialet för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever om de använder Arkad Sv/Sva högstadiet Digital elevträning.
Arkad Sv/Sva högstadiet Digitalt lärarmaterial:
•    en digitala lärarhandledning till Arkad Sv/Sva 7-9 Grundbok
•    kommentarer till övningar och avslutande uppgifter
•    pdf:er för utskrift

 • Artikelnr : 51110165
Om serien
Arkad – svenska och svenska som andraspråk för 7-9

Arkad – svenska och svenska som andraspråk

Arkad Svenska/Svenska som andraspråk är ett basläromedel som både stöttar och utmanar eleverna i att tala, lyssna, läsa och skriva. I grundboken ligger fokus på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande. I Arkad återberättade klassiker hittar du läsförståelse och litteraturhistoria i en och samma bok!

 • Ger en bra grund att bygga undervisningen kring, med genomgångar och övningar som varvas
 • Betonar den gemensamma läsningen och det gemensamma skrivandet
 • Struktur och tydlig progression, för både svenska och svenska som andraspråk
 • Lättarbetad och inspirerande stadiebok med allt samlat på ett ställe

Mycket välskrivna texter med bra övningar. Utmärkt med ett läromedel som kan användas genom hela högstadiet!

Mårten Nyström, Sundbyskolan, Spånga

Fokus på berättande texter och sakprosatexter

Arkad grundbok består av tre stora block:

 • Tala, lyssna och samtala
 • Skönlitterära texter
 • Sakprosatexter

Fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter.  Samtal och diskussion ges stort utrymme, och eleverna får guidning i att ”läsa och skriva för att lära”. I Arkad digital elevträning finns sammanfattningsfilmer och självrättande övningar, och i Arkad digitalt lärarmaterial finns allt lärarstöd och kopieringsunderlag.

Bläddra i smakprov av Arkad basbok 

Genomgångar, övningar, modelltexter och uppgifter

 Arkad basbok har en tydlig arbetsgång och progression. Varje kapitel innehåller:

 • genomgångar som är tydliga och stöttande, men också lyfter det lustfyllda i språket
 • övningar som ofta innehåller gemensamma och lärarledda aktiviteter
 • modelltexter till alla texttyper, som fungerar som målbilder för elevernas eget skrivande
 • avslutande uppgifter som kan användas för bedömning.

Arkad återberättade klassiker

– läsförståelse och litteraturhistoria i samma bok!

Här får eleverna möta många av den västerländska litteraturhistoriens spännande personer och de epoker verken har kommit till i. Varje kapitel inleds med ett uppslag där epoken kort presenteras. Därefter följer tre återberättade romaner.

Eleverna får träna på att se kopplingar mellan upphovsperson, tid och andra texter. De får även göra kopplingar till egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.